Prof. Wojciech Góralczyk

Department of Administration and Administrative Law
Professor

Professor Wojciech Góralczyk’s scientific output focuses on administrative law (especially constitutional law) and banking law, whereas lately, he concentrates on the former field more often. In recent years, he has researched the law related to the inner sphere of public administration (management, coordination, cooperation of administrative organs) and the axiology of administrative law, artificial intelligence in public administration, and the consequences of administrative laws and responsibilities. Currently, Professor Góralczyk works on the issue of legal impossibilism in administrative law and the legal regulation of public administration tasks. In May 2020, he received the Rector’s Award for his research work.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2018), "Koordynacja i współdziałanie w administracji publicznej w świetle prawa", Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2, s. 522-542, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2012), "Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 187-206, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2011), "Stowarzyszenia we Francji i w Polsce - aspekty prawne", ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 4(25), s. 105 - 131, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2010), "W kierunku lepszego prawa", TRANSFORMACJE, 64-65, 1-2, s. 358-372, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2019), "Podstawy prawa i administracji wyd. 2", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2016), "Kierownictwo w prawie administracyjnym", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2014), "Podstawy prawa i administracji", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Podstawy prawa -  wydanie III", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2007), "Przyczynek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2006), "Podstawy Prawa wyd II", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2004), "Podstawy Prawa", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1991), "Komentarz do ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych", TWIGGER, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1986), "Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GÓRALCZYK W. (1979), "Organy kolegialne państwowych organizacji gospodarczych", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (2014), "Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (2006), "Prawo informacji. Prawo do informacji", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (red.), (1999), "Prawo bankowe. Komentarz", TWIGGER, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. GÓRALCZYK W. (2019), "Akty administracyjne wydawane przez komputer", w: Korczak J., Sobieralski K. (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Presscom, Wrocław, s. 139-149, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), "Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki", w: Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I. (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 283-300, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2018), "Wolność vs kompetencyjność w prawie administracyjnym", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 85-98, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2017), "Aksjologia środków kierownictwa w administracji publicznej", w: J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 745-763, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2012), "Publiczne obowiązki, ograniczenia i przywileje prywatnego banku", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Prywatyzacja władzy publicznej. Publicyzacja sfery prywatnej , POLTEXT, s. 18, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji", w: Sieniawska K. (red.), Samorządowe kolegia odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, MUINICIPIUM SA, Warszawa, s. 220 - 238, afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2009), "Kierownictwo w administracji - aspekty prawne", w: Parchomiuk J., Kruk E., Ulijasz B. (red.), 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. GÓRALCZYK W., GÓRALCZYK Z. (2006), "Środowisko audytu sektora publicznego.", w: (red.), Podręcznik audytu wewnętrznego, KSAP, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GÓRALCZYK W. (2006), "Tajemnica bankowa", w: Góralczyk W. (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 247-276, afiliacja: WSPIZ.

 

GÓRALCZYK W., LAM J. (2001), "Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company", w: Bogdan Wawrzyniak (red.), Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, afiliacja: WSPIZ

-