Prof. Wojciech Gasparski

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. GASPARSKI W. (2017), "On practical disciplines and their methodology", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, LIII, 2, s. 129-134, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2017), "Co/kto jest produktem organizacji?", PRAKSEOLOGIA, 159, s. 5-12, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), "Etyka biznesu - Inwencje i innowacje", PRAKSEOLOGIA, 1, 158, s. 161-194, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Wymiar etyczny e-biznesu", PRAKSEOLOGIA, 1, 158, s. 241-254, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2015), "Zgodności i niezgodności tak zwanej zgodności", PRAKSEOLOGIA, 1, 157, s. 23-38, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2014), "Appearances, Duties and Aspirations", Teorie vedy (Theory of Science), 36, 36, s. 209-215, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2013), "Human Action as an Ultimate Given: Ludwig von Mises' Praxeology as Seen from a Business Ethics Angle", STUDIA HUMANA, Voll. 2:1, s. 3-14, afiliacja: ALK.

 

 1. BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), "Business Ethics. Teaching and Learning", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 116, 3, s. 5-25, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Ile etyki w etyce biznesu?", PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA SERIA, 2 (82), s. 167-180, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Przede wszystkim nie przeszkadzać", PRAKSEOLOGIA, 153, s. 43-50, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Janusz Goćkowski - naukoznawca, prakseolog, erudyta", PRAKSEOLOGIA, 151, s. 250-254, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Skuteczność i odpowedzialność w świetle etyki biznesu", BIULETYN INFORMACYJNY, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2 (68), s. 2-5, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Postawa dobrego gospodarza wymogiem współczesnego patriotyzmu", PRAKSEOLOGIA, 151, s. 35-47, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), "Wolność czy swawola?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s. 129-158, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s. 19-25, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(96), s. 20-26, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności", PRAKSEOLOGIA, 149, s. 9-20, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "The Stakeholder Organization Theory and it's Systemic Foundation", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 38(6), s. 659-665, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2008), "Religie a biznes", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 11, 1, s. 23-30, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2008), "Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s. 27-36, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "PR2", DECYDENT, 72, s. 27, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Konieczny wybór", DECYDENT, 70, s. 27, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie", WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 1, s. 34-47, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Caux Round Table Polska", DECYDENT, 71, s. 27, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, X, 1, s. 15-19, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Ile kosztuje etyczność", GAZETA BANKOWA, 6, s. 46, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Trud namysłu", DECYDENT, 68, s. 21, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(83), s. 5-7, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Adres ku czci jubileuszu 65-lecia prof. dr hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s. 3-4, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Od techniki do etyki", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4(170), s. 443-452, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "RP czy PR", DECYDENT, -, s. 21, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Klemensa Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie", PRAKSEOLOGIA, 146, s. 13-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), "Corporate responsibility and competitiveness", CORP GOV, 4(6), s. 324-333, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Wspomnienie o Danucie Miller", PRAKSEOLOGIA, 146, s. 7-9, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Źródła nieuczciwości, Cz. I, II, III", GAZETA BANKOWA, 44,46,48, s. 46, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Prakseologia na mapie nauk", ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3(169), s. 309-315, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Instytucja", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1131, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Menadżerowie i ich koniki", FORBES, 2, s. 86, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Wiara, nadzieja, miłość, codzienność", DECYDENT, 67, s. 21, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Słowa i czyny", DECYDENT, 4(63), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Stan... darty", DECYDENT, 2-3(62), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Wszyscy jesteśmy obywatelami...", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s. 8-10, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Pozor i pozór: mały apostrof a wielka różnica", DECYDENT, 9(66), s. 27, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Obowiązki i aspiracje", DECYDENT, 1(61), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "In medias res", DECYDENT, 6(64), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Komentarz do kazusu z zakresu etyki biznesu", HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, październik, s. 41-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Prakseologia Jerzego Kurnala: Od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 5-8, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Między impulsem a namysłem", DECYDENT, 7-8(65), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Etyka na szczycie", DECYDENT, 1(51), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Cytaty i pisaty", DECYDENT, 4(54), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Biznes dixit!", DECYDENT, 6(56), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Terra incognita", BUSINESSMAN MAGAZINE, 9(162), s. 128, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Artykuły pierwszej potrzeby", BUSINESSMAN MAGAZINE, 10(163), s. 128, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Ekonomia i cała reszta", BUSINESSMAN MAGAZINE, 11(164), s. 128, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Między agorą a targowiskiem", BUSINESSMAN MAGAZINE, 12(165), s. 128, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Czy etyka jest rodzaju żeńskiego?", DECYDENT, 3(53), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Daltonizm etyczny", DECYDENT, 2(52), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Projekt Europa", DECYDENT, 5(55), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za", ANNALES: ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1(7), s. 39-50, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Wakacje", DECYDENT, 7-8(57), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Lipa kwitnie nie tylko latem", DECYDENT, 9(58), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Efekt świeżości", DECYDENT, 10/11(59), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Na długie zimowe wieczory", DECYDENT, 12(60), s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Nie tylko słowotwórstwo", BUSINESSMAN MAGAZINE, 8(161), s. 128, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Jan Zieleniewski (1901-1973) - współtwórca prakseologicznej teorii organizacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Lekcja angielskiego", DECYDENT, 10, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "UEtyka", DECYDENT, 1-2, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Zwyczajne niezwyczajne", DECYDENT, 3, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Ostrożnie z modą", DECYDENT, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Słowa, rzeczywistość i legenda", DECYDENT, 5, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Letnia szkoła decydenta", DECYDENT, 7-8, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Grochem o ścianę", DECYDENT, 9, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 6, -, s. 315-326, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice by generald Midgley", INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, -, s. 283-288, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko)", PRAKSEOLOGIA, 143, s. 9-28, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Designer's responsibility: methodological and ethical dimensions", AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 12, s. 635-640, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Euro-maraton odpowiedzialności biznesu", DECYDENT, 11, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Z życzeniami dla J. W. Decydencji", DECYDENT, 12, -, s. 26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TYSZKA T., FRIESKE  K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI  A., TARGOWSKA  M. (1981), "Design research: a praxiological systematic approach ", POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s. 81-100, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Wykłady z Etyki Biznesu. Nowa Edycja", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2000), "Wykłady z etyki biznesu", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. GASPARSKI W., KIEŻUN W. (red.), (2020), "Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A. (red.), (2018), "Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology", Routledge, Nowy Jork, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., MAKOWSKI  P., BONECKI  M., KRZYSZTOF N. (red.), (2016), "Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders ", TRANSACTION PUBLISHERS, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Airaksinen T. (red.), (2016), "Desire: The Concept and Its Practical Context", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Tchoń  K. (red.), (2014), "A Treatise on Good Robots", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Orel T. (red.), (2014), "Designology: Studies on Planning for Action", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., ROK B. (red.), (2013), "Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology)", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2012), "Biznes, etyka, odpowiedzialność", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Loukola O. (red.), (2012), "Environmental Political Philosophy (Praxiology)", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick, afiliacja: ALK.

 

 1. Arszułowicz M., GASPARSKI W. (red.), (2011), "Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology)", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., ROK B. (red.), (2010), "Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej ", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (red.), (2010), "Entrepreneurship: Values and Responsibility”", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (2009), "Biznes, prawo, etyka", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (red.), (2009), "Entrepreneurship:  Values and Responsibility", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2008), "Responsible Management Education", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (red.), (2007), "Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., Airaksinien T. (red.), (2007), "Praxiology and the Philosophy of Technology", TRANSACTION PUBLISHERS, Granz, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (red.), (2006), "Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", Polska Akademia Nauk, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. GASPARSKI W., Aleksandre V. (red.), (2005), "French and Other Perspectives in Praxiology", TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2004), "Uczciwość w świecie finansów", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (red.), (2003), "Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2003), "Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych", DRUKARNIA NAUKOWA, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2003), "Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2003), "Prakseologia cz. 2, Dzieła wszystkie", OSSOLINEUM-WROCŁAW, Wrocław, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (red.), (2003), "Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. GASPARSKI W. (2020), "Od studiów nad praktyką do filozofii praktyczności: Tadeusza Kotarbińskiego wkład do dorobku szkoły lwowsko-warszawskiej", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. do uzupełnienia, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2020), "Krytyczna teoria organizacji w literaturze przedmiotu: wybrane zagadnienia", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. do uzupełnienia, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2018), "Editorial", w: Gasparski W.W., Lewicka-Strzałłecka A. (red.), Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Routledge, Nowy Jork, s. ix-xvii , afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2017), "From a Study of Practice to a Philosophy of Practicality. Tadeusz Kotarbiński’s Contribution to the Lvov-Warsaw School of Philosophy", w: Brożek, Anna, Stadler, Friedrich, Woleński, Jan (red.), The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, Springer, s. 135-154, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2017), "Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień", w: Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek (red.), Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 252-262, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Editorial", w: Makowski Piotr, Bonecki Mateusz, Nowak- Posadzy Krzysztof, Wojciech W. Gasparski (red.), Praxiology and the Reason for Action: Broadening the Borders, TRANSACTION PUBLISHERS, s. 7-9, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Editorial", w: T. Airaksinen, W. W. Gasparski (red.), Desire: The Concept and Its Practical Context, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. ix-xii, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Praxiology, or the Study of the Prose of Human Action Revisited", w: P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski (red.), Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 3-23, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Sprawstwo w ujęciu prakseologicznym", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, Warszawa, s. 59-76, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "The University's 70th anniversary", w: Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz (red.), Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 13-16, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Krótka historia etyki biznesu tu i teraz", w: Aleksandra Kuzior (red.), Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, Zabrze, s. 21-34, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), "Evolution and Specific of Business Ethics in Poland", w: A. N. Krylov (red.), Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, Berlin - Wiedeń, s. 453-466, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2016), "Prakseologia i zarządzanie: przypomnienia i uzupełnienia", w: P. Górny (red.), Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. 13-33, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2015), "Przedsiębiorczość: wartości i odpowiedzialność- historia powstania książki i jej treść", w: W. Kieżun  (red.), Sprawniejsze państwo , POLTEXT, s. 243-254, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2015), "The Stakeholder Organization Theory and its Systemic Foundation Revisited", w: B. Fryzel  (red.), The True Value of CSRCorporate Identity and Stakeholder Perceptions, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2015), "Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? Postulaty, wątpliwości, propozycje", w: B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 232-245, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2015), "Społeczeństwo projektujące i inne zagadnienia z dziedziny projektoznawstwa", w: J. Słyk  (red.), Model informacji inżynierskich, BIM , Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej , s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2014), "Przywództwo - przypomnienia i propozycje", w: Iwona Kuraszko (red.), Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, s. 42-48, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2014), "Designology: Toward a Unifi ed Science on Design Revisited", w: Wojciech W. Gasparski, Tufan Orel (red.), Designology: Studies on Planning for Action, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 3-10, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2013), "Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny?", w: R. Kamiński, J. Sójka (red.), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Poznań, s. 97-108, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2013), "Tadeusz Kotarbiński and His Philosophical Transations", w: Wojciech Gasparski, Bolesław Rok (red.), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), TRANSACTION PUBLISHERS, s. 3-13, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 460-473, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Etyka biznesu", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 79-88, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Infrastuktura etyczna biznesu", w: Gasparski W.  (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 217-232, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Kodeksy i programy etyczne", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 233-248, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "Menedżer - deontologia zawodu", w: Gasparski W. (red.), Biznes, etyka odpowiedzialność, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, Warszawa, s. 307-318, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2012), "A Designing Human Society: A Chance or Utopia?", w: Gasparski Wojciech, Laukola Olli (red.), Environmental Political Philosophy, TRANSACTION PUBLISHERS, London, s. 165-178, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Whistle-blowing: in the light of the Praxiological Theor of Struggle", w: Arszułowicz M., Gasparski W. (red.), Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology), TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 9-20, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Beyond the Prose of Business", w: Zsolnai L.  (red.), Spirituality and Ethics in Management, Springer, Heidelberg, s. 133-150, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "European Integration ant its Effect on the Ethical Dimention of Polish Business", w: Bonin H., Segreto L.  (red.), European Business: Corporate and Social Values, PETER LANG GMBH, Bruksela, s. 139-157, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Kotarbiński Tadeusz", w: - (red.), Encyklopedia filozofii polskiej, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. 726-731, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 39-62, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2011), "Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 149-160, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), "Etyka w gospodarce", w: J. Szomburg (red.), Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 65-78, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), "Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 391-422, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), "Portret polskiej etyki biznesu", w: Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, POLTEXT, Warszawa, s. 13-68, afiliacja: ALK.

 

 1. BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), "In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis", w: Fryzel B.,  Dembinski P.H. (red.), The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Houndmills, Basingstoke, s. 189-206, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2010), "Elementy etyki komputerowej", w: J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, CH BECK, Warszawa, s. 83-104, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2010), "Economics and Ethics", w: - (red.), Proceedings, International Symposium on Corporate Cultures - Universality and Differences from Comparitive Aspects, LIBER, Warszawa, s. 65-73, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Entrepreneurship from a Praxiology Point of View", w: Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V. (red.), Entrepreneurship:  Values and Responsibility, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick, New Jersey, s. 23-36, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Ethical Infrastructure for Business with Special Emphasis on Poland: Designing for the Common Good", w: de Bettignies H.C., Lépineux F., Lang P. (red.), Business, Globalization and the Common Good, FRONTIERS OF BUSINESS ETHICS, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, s. 227-250, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), "Biznes, prawo, etyka", w: Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 17-47, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Organization and management knowledge and its cognitive foundation", w: Filaček A. (red.), Veda, Filosofie, Metodologie, FILOZOFIA, Praga, s. 145-169, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Fizyka i inżynieria ekonomii (przedruk)", w: Rocki M. (red.), Jakość kształcenia ekonomicznego, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 55-59, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Economics and ethics", w: - (red.), International symposium on corporate cultures- universality and differences from comparative aspects, LIBER, Warszawa, s. 65-73, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2009), "Analyse praxeologique et approche systemique", w: V.  Alexandre  (red.), Penser et Agir: Contextes Philosophique, Praxeologique et Langagier Tome I, Editions Le Manuscrit, s. 223-252, afiliacja: ALK.

 

 1. GASPARSKI W. (2008), "Toward Responsible Management Education", w: Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 23-35, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły", w: Domański Cz. (red.), Annales: Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź, s. 15-20, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), "Wielkość małej filozofii", w: Gasparski W., Banajski R., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Infrastruktura etyczna działalności gospodarczej", w: Lewicka-Strzałecka A., Klimczak B. (red.), Etyka i ekonomia, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 44-62, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "Fizyka i inżynieria ekonomii", w: Sosenka K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2007), "The Praxiological Concept of Technology", w: Gaspraski W., Airaksinen T. (red.), Praxiology and the Philosophy of Technology, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Do Tadeusza Kotarbińskiego", w: R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 143-147, afiliacja: Inna.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Refleksyjny praktyk i jego kształcenie", w: Kwiatkowski S. (red.), Dobra gospodarka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 77-84, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Interesariusz zwany konsumentem", w: Lewicka-Strzałecka A. (red.), Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 15-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "The Ethical Issue of Corporate Governance and Management Science Theories", w: Rossouw G.J., Sision A. J. G. (red.), Global Perspectives on the Ethics of Corporate Governance, PALGRAVE MACMILLAN LTD, New York, s. 91-104, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Instytucja", w: Borkowska B.  Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Ekonomia, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 13-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2006), "Wielkość małej filozofii", w: R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej wspołczesna recepcja, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 13-19, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu", w: Sójka J. (red.), Etyka biznesu po Enronie, HUMANIORA, Poznań, s. 207-232, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "A System behind the Ancient Greek Design", w: Kapelouzos I. B. (red.), Preliminary Drawings: Essays on Systems Theory and Praxis, xxx, Ateny, s. 91-98, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., Ryan L. (2005), "Foundations of Corporate Integrity: A Praxiological Approach", w: Gasparski W., Alexandre V. (red.), French and Other Perspectives in Praxiology, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), s. 175-190, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Zagadnienie duchowości w etyce biznesu i zarządzania", w: Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 50-55, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji", w: Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E. (red.), Administracja publiczna: Stan i kierunki zmian, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Warszawa, s. 47-66, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej", w: Banasiński C. (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawno-ekonomiczne, UOKIK, Warszawa, s. 231-240, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Etyczny wymiar działności gospodarczej", w: Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 89-102, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2005), "Inteligent czy robotnik wiedzy?", w: Mikułowski-Pomorski J. (red.), Inteligencja: Między tradycją a wyzwaniami współczesności, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 165-174, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Andrzej Pawłowski - rzeźbiarz projektowania", w: Gasparski W., Miller D. (red.), Projektowanie i systemy, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, Wrocław, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Kotarbiński Tadeusz", w: Maryniarczyk A. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce", w: Kolarska-Bobińska L. (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu", w: Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Białystok, s. 211-223, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Etyczność marketingu - marketingiem etyczności", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 205-216, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Odpowiedzialność projektanta: zagadnienia metodologiczne i etyczne", w: Gasparski W. Miller D. (red.), Projektowanie i systemy, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, Wrocław, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), "Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia", w: Gasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Business Expectation Beyond Profit", w: Habisch A. (red.), CSR Across Europe, SPRINGER - VERLAG, Berlin, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Beyond the Prose of Business", w: Zsolnai L. (red.), Spirituality and Ethics in Management, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, Dordrecht, s. 123-140, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2004), "Human Actions and Their Axiological Context: The Relevance of a Trustworthy Protector Ethics for Ethics in Business", w: Nikula P. (red.), Ideas, Values and Conflicts in Social Life, University of Lapland, Rovaniemi, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Działania zbiorowe - ujęcie prakseologiczne", w: Matysiak A. (red.), Działania zbiorowe - teoria i praktyka, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, Wrocław, s. 09-21, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu", w: Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 7-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), "Editorial", w: Dąbrowski J., Gasparski W. (red.), Creating Knowledge-Based Economy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W. (2003), "On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity", w: Dąbrowski J., Gasparski W. (red.), Creating Knowledge-Based Economy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

GASPARSKI W. (2003), "Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej", w: Gasparski W. (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 41-94, afiliacja: WSPIZ