Prof. Witold Morawski

Department of Social Sciences
Full Professor

Professor Witold Morawski teaches in the Department of Social Sciences. His research interests include economic sociology, organizational sociology, social change theory, globalization, modernization, systemic transformation, world economy, industrial democracy issues, and the sociology of labor and organization. Since 2002, he has been a member of Academia Europea in London and the Polish Sociological Association. He was the director of the Polish Sociological Review journal in 1992–1996. Since 2012, he has been a member of the international editorial board of the Transformacje (Transformations) journal. He chaired the Scientific Council of the Faculty of Sociology at the University of Warsaw in 1995–2008 and the Scientific Council of the Institute of Social Sciences at the University of Namur. In 1994–2008, Morawski chaired the Scientific Council of the Institute of Labor and Social Affairs. He authored many monographs and publications in scientific journals, including JCR-listed.

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MORAWSKI W. (2017), "Identity and Diversity: What Shaped Polish Narratives Under Communism and Capitalism", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 4, s. 209-243, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2016), "Economic Identities: Four Paths Out of the Iron Cage", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 4, s. 2-9, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2014), "'Path Dependence': How Geopolitics and Culture Shape Divisions in Poland after the Fall of Communism", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(188), s. 435-460, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2013), "Institutions and Modernity", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, Vol. 21, No3(122), s. 30-49, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2009), "Łady ekonomiczne: spontaniczny, zakorzeniony i regulowany", TRANSFORMACJE, 58-63, s. 51-69, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2008), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (94), s. 22-32, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2008), "Czy rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukształtowania się perły ostrygi?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s. 81-85, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2006), "Vortici della globalizzazione e giochi europei: qualita e istituzioni", VISITA DI STUDI UTOPICI, 2, s. 55-78, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2004), "Zrozumieć wielką przemianę - Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69),, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (1998), "Wizje porządku społecznego: Thomas Hobbes i Adam Smith", TRANSFORMACJE, 1-4 (15-18), s. 17-20, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1998), "Systemic change as institutional change: Universal challenges and Polish adaptations", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (121), s. 57-68, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1994), "Three Dilemmas of Citizenship-Building", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1 (105), s. 23-34, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1993), "Industrial Enterprise as a Factor of Political Change", THE POLISH SOCIOLOGICAL BULLETIN, 1 (101), s. 71-82, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Uncertainties on the Road to Markets and Democracy", SISYPHUS, 2 (VII), s. 34-46, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1991), "Democracy and the Market on the Treshold of Great Transformation", SISYPHUS, VII, s. 25-32, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1990), "Industrial democracy and System Reform", WORKERS' PARTICIPATION AND INDUSTRIAL DEMOCRACY, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), "Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2010), "Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W., KOZEK W. (2005), "The breakdown of Etatistic Order", UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (2005), "Ekonomicka sociologie. Problemy teorie empirie", SOCIOLOGICKE NAKLADADATELSTVI (Slon), Praga, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (2018), "Socjologia ekonomiczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (2016), "Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (2012), "Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (2010), "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (2005), "Załamanie porządku etatystycznego", WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (1994), "Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (1986), "Gospodarka i społeczeństwo. Wartości i interesy załóg przemysłowych", INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (1983), "Demokracja i gospodarka", INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (1979), "Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (red.), (1976), "Organizacje. Socjologia struktur, procesów, ról", PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. MORAWSKI W. (2016), "Instytucje: oczekiwania i rozczarowania", w: Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 231-238, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2016), "Klimaty społeczne a instytucjonalne reguły zaspokajania potrzeb życiowych", w: Witold Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Wolters Kluwer Polska, s. 15-41, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2015), "Jakie nierówności Polacy akceptują jak sprawiedliwe?", w: Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 225-234, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2015), "Usprawiedliwione oczekiwania: Polacy o zasadach sprawiedliwości społecznej i ustalania zarobków", w: K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra (red.), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, SCHOLAR, Warszawa, s. 107-143, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2014), "Geopolityka i kultura w czasach transformacji systemowej", w: Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 237-257, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2012), "Instytucjonalna architektura nowoczesności", w: Bobko A., Marek-Zborowskiej B. (red.), Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, Rzeszów, s. 30-48, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2012), "Zawartość książki", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 35-47, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2012), "Wprowadzenie. Współzależności i powiązania zewnętrzne jako uwarunkowania modernizacji w Polsce", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 9-34, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2011), "Fale globalizacji i globalne rządzenie", w: Kieżyn W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 21-38, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2011), "Globalne zarządzanie", w: Lech W. Zacher (red.), Transformacje demokracji, Difin, Warszawa, s. 361-384, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2011), "Geopolityczne uwarunkowania i impulsy dla polskiej modernizacji", w: Sztumski J., Żechowski Z.A., Czekaj K. (red.), Myśli społecznych splątanie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Władysława Markiewicza, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, Katowice, s. 327-341, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2010), "Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także o zawartości książki", w: Morawski, W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 13-34, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2010), "Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji", w: Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 90-123, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2009), "Globalizacja w perspektywie konfiguracyjnej", w: ks. Wroceński J., ks. Krajczyński J. (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, Warszawa, s. 939-960, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2009), "Modernizacja w dobie globalizacji: parę uwag o Polsce", w: Partycki S. (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 65-73, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2009), "Market and Political Justice in Postsocialist Poland", w: Ichimura E., Sato T., James W. (red.), Transition from Socialist to Market Economies. Comparison of European and Asian Experiences, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Londyn, s. 211-227, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2008), "Agencja społeczna w dobie globalizacji", w: Rzadkowolska M. (red.), Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65 rocznicę urodzin, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 333-349, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2008), "Dyskursy globalizacyjne: hegemoniczny i refleksyjny", w: Partycki S. (red.), Kultura a rynek, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 13-21, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2008), "Modernizacyjne konfiguracje: perspektywa polska", w: Morawski, W. (red.), Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, Gdańsk, s. 147-154, afiliacja: ALK.

 

 1. MORAWSKI W. (2007), "Globalność i globalizacja", w: Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX o XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 516-529, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W., HIROSZOWICZ M. (2007), "Poza Żelazną Klatką", w: Sułek A. (red.), Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim, WYD. IFIS PAN, Warszawa, s. 407-411, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2007), "O przyczynach niepowodzeń reformowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych: Między diagnozą a terapią", w: Krzemiński I., Raciborski J. (red.), Oswajanie wielkiej zmiany, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s. 111-133, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2006), "Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji", w: Kleer J., Kondratowicz A. (red.), Wkład transformacji do teorii ekonomii, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 47-63, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2006), "Globalizacja a nierówności społeczne", w: Partycki S. (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 37-47, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2006), "Polska w Zjednoczonej Europie: perspektywa społeczna i ekonomiczna", Polska w zjednoczonej Europie. Substrat ludzki i kapitał społeczny, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 60-63, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2006), "Whirpools of Globalization and European Games: Values and Institution", w: Szell G. (red.), Corporate social responsibility in the EU & Japan, PETER LANG GMBH, Frankfurt Nad Menem, s. 225-248, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartości i instytucje", w: Wesołowski W., Włodarek J. (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 51-74, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2005), "Wiry globalizacji i gry europejskie: wartość i instytucje", w: Wesołowski W., Włodarek J. (red.), Integration Circles and Identity Aspects. Poland, Europe, World, SCHOLAR PUBLISHING HOUSE, Warszawa, s. xxx.

 

 1. MORAWSKI W. (2004), "Mapy drogowe: Propozycje analityczno-teoretyczne", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 17-34, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (2003), "Praca w globalizującym się świecie: koncepcje i realia", w: Frieske K.W. (red.), Deregulation of Labour Market, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MORAWSKI W. (2003), "Niepewność w świecie pracy. Sondażowe badania konsekwencji globalizacji", w: Doktór K., Konecki K., Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Praca, gospodarka, społeczeństwo, Uniwersytet Łódzki, Łódź, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (2003), "Wyzwania i problemy globalizacji ekologicznej i kulturowej", w: Gardawski J., Polakowska-Kujawa J. (red.), Globalizacja. Gospodarka, praca, kultura, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (2000), "In Search of Strategic Options in Industrial Relations. The postsocialist Transformation in Poland after 10 years", w: - (red.), Labour, industrial relations and social bargaining, SPF - RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS, Praga, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (2000), "Trzy racjonalności: rynek, państwo, społeczeństwo", w: Zacher L.W. (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1999), "Osobliwości i uniwersalia nowego porządku społeczno-ekonomicznego w Polsce", w: Ewa Nowicka, Mirosław Chałubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1999), "Instytucjonalizacja polityczna w postsocjalistycznej Polsce", w: Kurczewska J. (red.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1998), "Zmiana systemowa jako zmiana instytucjonalna. Uniwersalne wyzwania i polskie adaptacje", w: Sułek A., Szczepański M.S. (red.), Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1997), "Trade unions in Poland: Dilemmas of dependence, independence and relative autonomy", w: Schienstock G., Thomson P., Traxler F. (red.), Industrial relations between command and market. A comparative analysis of Eastern Europe and China, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1997), "Society as an Economic Actor: The Three Patterns of Institutionalization", w: Hayashi T. (red.), The emerging new regional order in Central and Eastern Europe, HOKKAIDO UNIVERSITY, Sapporo, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1997), "Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne", w: Kozek W. (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1996), "Społeczeństwo i jednostka", w: Jasińska-Kania,  Raciborski J. (red.), Naród - władza - społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1996), "Demokracja a gospodarka", w: Maroda M., Gucwa-Leśny E. (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W., KOZEK W., FEDEROWICZ M. (1995), "Poland", w: J. Thirkell, R. Scase, S. Vickerstaff (red.), Labour relations and political change in Eastern Europe. A comparative perspective, UCL PRESS, Londyn, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1995), "Nowe stosunki przemysłowe a demokracja przemysłowa", w: Sułek A., Styk J. (red.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, UMCS, Lublin, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1995), "Korporatyzm: Wyłanianie się nowych stosunków przemysłowych w Polsce", w: Kowalak T. (red.), Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1994), "Beyond industrial democracy:The coming of corporatism", w: - (red.), Market economy and social justice, CHUO UNIVERSITY, Tokio,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1994), "Citizenship-building in former socialist countries", w: Alestalo M., Allardt E., Rychard A., Wesołowski W. (red.), The transformation of Europe. Social conditions and consequences, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1994), "Monocentryczny i radykalno-konfliktowy system w stosunkach przemysłowych PRL", w: Wójcik P. (red.), Elita władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1956-1981, INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UW, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1993), "Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne", w: Grabowska M., Sułek A. (red.), Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Industrial Democracy and Power Structuration in the Polish Economy", w: Szell . (red.), Labour relations in transition in Eastern Europe, WALTER DE GRUYTER & CO, Berlin,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Workers' participation in a socialist country", w: F. Geyer, W.R. Heinz (red.), Alienation society and the individual, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick (USA)-London (UK), afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Państwo a zmiana systemowa: doktryna, realia, teoria", w: Kubin J., Żekoński Z. (red.), W poszukiwaniu strategii zmian, UPOWSZECHNIANIE NAUKI - OŚWIATA, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Economic change and civil society in Poland", w: Lewis P.G. (red.), Democracy and civil society in Eastern Europe, ST. MARTIN, New York, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1992), "Social and Economic Change in Poland", w: Clancy P., Kelly M., Wiatr J., Zółtaniecki R. (red.), Ireland and Poland comparative perspectives, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, Dublin, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1991), "The influence of social sciences on political decisions in Poland", w: Wagner P., Hirschon Weiss C., Wittrock B., Wollman H (red.), Social sciences and modern states. National experiences and theoretical crossroads, Cambridge University Press, Cambridge,  afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W. (1991), "Przemiany ekonomiczne a społeczeństwo obywatelskie", w: Gortat R. (red.), Społeczeństwo uczestniczące. Gospodarka rynkowa. Sprawiedliwość społeczna, INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. MORAWSKI W., Caldwell G., Kamiński A., Sales A. (1990), "The Process of Dependent Development in Industrialized Capitalist and Socialist Settings", w: R. Breton, G. Houlle, G. Caldwell, E. Mokrzycki, E. Wnuk-Lipiński (red.), National survival in dependent societies. Social change in Canada and Poland, CARLETON UNIVERSITY PRESS, Ottawa, afiliacja: Inna.

.