Prof. Waldemar Hoff

Department of Administrative and Public Economic Law
Associate Professor

Professor Waldemar Hoff teaches and heads the Department of Administrative and Public Business Law. His scientific output belongs to the field of social and legal sciences. His publications concern public economic law, administrative law, and most recently, the theory of law (reflections on legal cosmopolitanism). Professor Hoff’s scientific interests focus on the European Union administration, national security, public security, European law culture, the institutional environment of business, legislation, administrative law, energy law, European law, and economic law.

 

Research projects:

Regulatory framework for vactrains as part of the project “HYPERLOOP: The Potential for the Development and Implementation of Vacuum Railway Technology in Poland in the Social, Technical, Economic and Legal Context,” implemented within the Contract for the implementation and financing of the Gospostrateg project 1/387144/27/NCBR/2019 of March 21, 2019, funded by the National Centre for Research and Development as part of the strategic program of scientific research and development: “Social and Economic Development of Poland in the Context of Globalizing Markets GOSPOSTRATEG.”

 

Expert evaluations:

2016 – expert evaluation for the Marshal of the Małopolskie Voivodeship regarding the quality certificate of the control subsystem of rolling stock.

2015 – expert evaluation for TELE2 company regarding frequency assignment, with the law firm Weil, Gotshal & Manges LLP.

2012 – intergenerational dialogue in foreign practice for the Polish Commissioner for Human Rights; September.

 

Awards: Kozminski University Rector’s Award for scientific achievements, May 2020

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. HOFF W. (2020), "Korematsu. Too Early for the Court of History", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 83-100, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2020), "Teaching Law. Two words. Two Enigmas", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12, 2, s. 32-44, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2018), "Kryzys imigracyjny: stress test europejskiej kultury prawnej", Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10(1), s. 84-97, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2018), "The immigration crisis: a stress test of the european legal culture", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 1/2018, s. 84-97, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), "Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s. 92-108, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów", KRYTYKA PRAWA, tom: 6, s. 33-49, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Unia Europejska wobec kosmopolityzmu prawnego", STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s. 73-91, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIVATE LAW, 6, 2, s. 215-225, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych", KRYTYKA PRAWA, 4, s. 85-102, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2008), "Prawo wobec zjawisk ekonomicznych - regulacja sektorowa", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s. 18-28, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2008), "Uznanie regulacyjne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2008, s. 127-138 , afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2005), "The EU Model of Regulatory Authority and Polish Constitutional System", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 9/2005, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2005), "Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego", PAŃSTWO I PRAWO, 8, s. 37-54, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Polski model regulacji na tle porównawczym. Od konkurencji do regulacji.", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3/2004, s. 127-138, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Polish Forest Industry and the European Integration", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "The State Forests in Poland and the European Integration. From Competition to Regulation", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, XXX, s. 51-68, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2001), "Europejskie obowiązki publiczne na przykładzie sektora elektroenergetycznego", STUDIA EUROPEJSKIE, 4(20), s. 47-64, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2001), "Energetyczna wolność i obowiązki", MANAGER, 4, s. 12-28, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. HOFF W. (2008), "Prawny model regulacji sektorowej", Difin, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2007), "Polish Energy Regulation in Its European Setting", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. HOFF W. (red.), (2010), "The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. HOFF W. (2018), "Sieci administracyjne i sądowe jako zagrożenie wolności obywatelskich i praworządności", w: M. Rogalski (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, s. 29-43, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2016), "Kosmopolityczna emancypacja sędziów ", w: - (red.), Państwo, prawo, gospodarka , POLTEXT, s. 399-414, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Kosmopolityczne wyzwanie dla gospodarki", w: A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel (red.), PAŃSTWO, GOSPODARKA, PRAWO. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 75-88, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Kosmopolityzm prawny a demokracja", w: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 57-68, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2015), "Administrative law in the perspective of cosmopolitan legal theory", w: J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 13-27, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym", w: P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego , WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. 81-97, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2014), "Informacja w kosmopolityźmie prawniczym", w: I. Lipowicz (red.), Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Teresy Górzyńskiej, CH BECK, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Sędziowska wizja bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w orzecznictwie sądownictwa europejskiego", w: - (red.), Sprawność a legalność działania administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (w druku), WYDAWNICTWO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2013), "Public Security Versus the Rule of Law in Court Decisions", w: P.Stanisz, M. Czuryk,K.Ostaszewski, J.Święcicki (red.), Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 123-137 , afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Benchmarking of Legal Systems for Global Competition", w: Kierkegaard S. (red.), Contemporary Private Law, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF IT LAWYERS, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2012), "Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów", w: Raport (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich , Warszawa, s. 110-117, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2011), "The Guardians of Market Equality", w: -- (red.), Krytyka Prawa. TOM III: RÓWNOŚĆ, MT BUSINESS, Warszawa, s. --, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2010), "The Guardians of Market Equality", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 87-103, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2010), "Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych", w: Wrzosek S., Domagała M., Stanisławski T., Izdebski J.M. (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, CH BECK, Warszawa, s. 539-547, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne a ochrona obszarów chronionych Natura 2000", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 203-218, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "The EU Membership and the Legal Foundations of Economic Activity in Poland", w: - (red.), Modern Enterprise Problems, ZAPOL, Szczecin, s. 25-42, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2009), "Proces dostosowywania Bułgarii i Rumunii do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym", w: Barcz J. (red.), Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, Warszawa, s. 61-104, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2008), "Podsumowanie - model obowiązywania prawa WTO - realia i perspektywy", w: Nowak-Far A. (red.), Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska. Relacje dwu systemów prawa, CH BECK, Warszawa, s. 183-194, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2004), "Konwergencja systemów prawnych a nauczanie prawa", w: Kozioł W., Koładkiewicz I. (red.), Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. 191-202, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2003), "Wspólnotowe Prawo Konkurencji", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane Problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "Polityka energetyczna", w: Milczarek D., Nowak A. Z. (red.), Integracja Europejska. Wybrane problemy, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 377-388, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2003), "Regulatory Authorities in the European Union and in Poland", w: Milczarek D., Nowak A. (red.), On the Road to the European Union. Applicant Countries' Perspectice, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 193-206, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. HOFF W. (2002), "Obowiązki publiczne przedsiębiorstw energetycznych", w: Hoff W., Kamiński M.B. (red.), Regulacja w energetyce. Doświadczenia państw Unii Europejskiej, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 30-52, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2002), "Polish Business Law. Milestones towards globalization", w: Nowak A., Steagall J.W. (red.), Globalization, European Integration and...?, CENTRUM EUROPEJSKIE UW I COGGIN COLLEGE OF BUSINESS, Warszawa/Jacksonville, s. 241-256, afiliacja: ALK.

 

 1. HOFF W. (2001), "Europa po szczycie w Nicei", w: Hoff W., Planavova-Latanowicz J., Marciniszyn M.Walczak K., Saganek P. (red.), Europejskie prawo gospodarcze, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 195-211, afiliacja: WSPIZ.

-