Prof. Tadeusz Wiśniewski

Department of Civil Law
Full Professor

Professor Tadeusz Wiśniewski is since 2002 Associate Professor in Kozminski University and Full Professor since 2002. In 2002–2017, he headed the Division of Civil Proceedings; he is currently employed in the Department of Civil Law. In 1990–2016, he was a judge in the Civil Chamber of the Supreme Court and was the Chairman of the 1st Division of the Civil Chamber.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego", POLSKI PROCES CYWILNY, 3, s. 558-576, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "Czy potrzebne są zmiany w systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?", POLSKI PROCES CYWILNY, 2, s. 7-19, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2004), "Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez agentów ubezpieczeniowych.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s. 31-48, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2004), "Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania agencyjnego pośrednictwa ubezpieczeniowego.", PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 23-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2002), "O aktualności koncepcji bezwzględnej nieważności niektórych decyzji administracyjnych", PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s. 14-30, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2001), "Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi", PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s. 46-68, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2000), "Wybrane problemy procesowe po majowej nowelizacji przepisów o postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach cywilnych", RADCA PRAWNY, 6, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1997), "W kwestii właściwej wykładni art. 378 § 2 k.p.c", PRZEGLĄD SĄDOWY, 4,  afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1992), "W sprawie interpretacji art. 3581 kodeksu cywilnego", PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "System Prawa Procesowego Cywilnego. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, tom II, cz. 2 (red. nacz. T. Ereciński; red. nauk. T. Wiśniewski)", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Przebieg procesu cywilnego", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Przebieg procesu cywilnego", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2001), "Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego", WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXIS NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1999), "Prawo zatrzymania według kodeksu cywilnego", Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1997), "Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych",  Kraków, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1996), "Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym", Wydawnictwo LIBRATA , Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (1994), "Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością", Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2016), "Postępowanie Procesowe przd Sądem Pierwszej Instancji ", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7", CH BECK, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom IV. Artykuly 730-1088", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III", Wolters Kluwer, afiliacja: Inna.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2013), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Dolecki H. (red.), (2012), "Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom III ", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. Dolecki H., WIŚNIEWSKI T. (red.), (2011), "Kodeks postępowania cywilnego Komentarz tom IV. Artykuly 730-1088", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (red.), (2007), "System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych Tom 7", CH BECK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2017), "O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym", w: A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 519-541, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kolizyjność zasad procesu cywilnego", w: Tadeusz Ereciński, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk (red.), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Wolters Kluwer, s. 683-706, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2. , LEXIS-NEXIS, s. 645-743, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XVII. Umowa leasingu (art. 709 - 709)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Kolizyjność zasad procesu cywilnego ", w: Ereciński T., Grzegorczyk P., Weitz K. (red.), Sine Ira Et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu , Wolters Kluwer, s. 683-706, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2016), "Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, s. 744-761, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2015), "Postępowanie arbitrażowe", w: prof. dr hab. Andrzej Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, C.H.BECK, Warszawa, s. 523 - 594, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2015), "Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego", w: prof. dr hab. Andrzej Szumański (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, C.H.BECK, Warszawa, s. 595-623, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2014), "Problematyka dopuszczalności drogi sądowej z punktu widzenia rozgraniczenia tej drogi od postępowania administracyjnego", w:  Markiewicz Krystian, Torbus Andrzej  (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , Warszawa, s. 11-42, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Dział II Apelacja", w: Jacek Gudowski  (red.), Środki zaskarżenia. System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, LexisNexis, Warszawa, s. 119-386, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe", w: T. Wiśniewski  (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7, C.H. BECK, Warszawa, s. 3-163, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 -497)", w: J.Gudowski  (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 854-953, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - 508)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 954-976, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353 - 365)", w: J.Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 1., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XVII.Umowa leasingu (art. 709 - 709)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 481-513, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2. , LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 645-743, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2013), "Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 744-761, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2012), "O swoistości postępowania kasacyjnego w sprawach cywilnych (zagadnienia wybrane)", w: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin  (red.), Proces Cywilny. Nauka, kodyfikacja, praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 377-402, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "O potrzebie zmiany systemu środków zaskarżenia", w: dr Krystian Markiewicz  (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, C.H. Beck Wydawnictwo Polska , Warszawa, s. 119-130, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2011), "Immunitet parlamentarny z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego", w: Gudowski Jacek, Weitz Karol  (red.), Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 717-752, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "Apelacja", w: Wiśniewski T., Dolecki H. (red.), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "Zażalenie", w: Wiśniewski T., Dolecki H. (red.), Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego. Artykuły 367-505, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2010), "O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym kodeksie cywilnym", w: Gołaczyński J., Machnikowski P. (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, CH BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Postępowanie arbitrażowe", w: Szumański A. (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, CH BECK, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T., Hauser-Morel M. (2010), "Wyrok, zasady wyrokowania i inne sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego", w: Szumański A. (red.), System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, CH BECK, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIII - Umowa agencyjna (art. 758 - 764)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XXIV - Umowa komisu (art. 765 - 773)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "I - Przepisy ogólne (art. 353-365) ", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450-497)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "XVII1 - Umowa leasingu (art. 709-709)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Kontrola dyskrecjonalizmu sędziowskiego przez sądy wyższego rzędu", w: Dolecki H., Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., CH BECK, Warszawa, s. 99-110, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2009), "Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 325-332, afiliacja: ALK.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2008), "art. 369 – 42412 i art. 4791 – 47922)", w: - (red.), Komentarza do k.p.c., Wolters Kluwer Polska, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XVII - Umowa leasingu [art.709(1-18)] ", w: Bieńka G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "System postępowania sądowego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 1-12, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art.498-508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "I - Przepisy ogólne (art.353-365)", w: Bieńka G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązaniawyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "VIII – Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art.498 – 508)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania  wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XXIII - Umowa agencyjna (art.758-764),", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "XXIV - Umowa komisu (art.765-773)", w: Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. wyd. 8 zmienione, LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Problematyka ogólna procesowego postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 13-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Zakres postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 25-64, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Szczególne odrębności postępowania w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 65-76, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WIŚNIEWSKI T. (2007), "Odrębności przebiegu postępowania rozpoznawcze go w sprawach gospodarczych", w: Wiśniewski T. (red.), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, CH BECK, Warszawa, s. 77-102, afiliacja: WSPIZ.

 

WIŚNIEWSKI T. (2005), "Problematyka instancyjności postępowania cywilnego w sprawach sądowych", w: Praca zbiorowa (red.), Ars et Usus. Księga Pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 289-331, afiliacja: WSPIZ

.