Prof. Tadeusz Winkler-Drews

Department of Banking, Insurance and Risk
Associate Professor

Professor Tadeusz Winkler-Drews teaches in and heads the Department of Banking, Insurance, and Risk. His scientific interests include financial markets, risk management, and financial engineering. He authored three monographs, several chapters in monographs, and articles in the field of finance; he reviewed and supervised doctoral theses. Winkler-Drews is a participant and organizer of Polish and international scientific conferences. He did scholarly visits to Paris 2 Panthéon-Assas University, Le Havre Normandy University, and the University of Applied Science BFI Vienna. He has cooperated with financial institutions in Poland and France.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B., WINKLER-DREWS T. (2020), "Do political connections shield from negative shocks? Evidence from rating changes in advanced emerging economies", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, Online, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), "Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics", Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s. 8-49, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2015), "Contrarian Strategy Risk on the Warsaw Stock Exchange", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, "Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market", 381, s. 483-495, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), "The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 20, 2, s. 91-110, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2010), "Ranking Otwartych Funuszy Emerytalnych metodą Morningstar", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 29, s. 255-262, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2009), "Fuzje giełd - giełda fuzji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 3-13, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 462, s. 107-123, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2006), "Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej prezentacji struktury portfela inwestycyjnego", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s. 59-67, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2006), "Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1108, s. 92-108, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2005), "Integracja, korelacja, inflacja,...wariacja?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s. 40-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2004), "Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzedzie analizy i kontroli jego struktury", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 389, s. 111-118, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2003), "Taksonomia portfela inwestycyjnego", RYNEK TERMINOWY, 2, s. 117-119, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), "Podstawy współczesnej bankowości", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), "Osnovi suciasnowo bankiwnictwa", Wydawictwo Rastr-7, Lwów, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2009), "Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2019), "Advanced Emerging Patchwork", w: T. Czerwińska, A. Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - oszczędności i inwestycje, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 11-50, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T., BŁAWAT B. (2015), "Modeling Financial News DurationUsing ACD-Models", w: Martinčík David , Ircingová Jarmila , Janeček Petr (red.), Mathematical Methods in Economics - MME 2015, University of West Bohemia, s. 919-924, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2011), "The Divesification of VaR", w: Barczak A.S, Dziwok E.  (red.), Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 127-135, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), "Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 91-100, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), "Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 83-90, afiliacja: ALK.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2008), "Risk premium on the polish shares market", w: Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J. (red.), Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 151-164, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2008), "Effectiveness of derivatives market  of the Warsaw Stock Exchange", w: Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J. (red.), Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 165-183, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2008), "Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane", w: Chrzan P. (red.), Modelowanie Matematyczne i Ekonometryczne na Polskim Rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, Katowice, s. 214-220, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2008), "Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Praca zbiorowa, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, Katowice, s. 371-378, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), "Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments", w: Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A. (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie", w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 507-515, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", w: --- (red.), Modelowanie i prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 521-528, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T. (2006), "Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku", w: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce nr 1108, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 92-108, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), "The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange", w: Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 50-69, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), "Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments", w: Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 85-102, afiliacja: WSPIZ.

 

.