Prof. Sebastian Jarzębowski

Department of Economics
KU Professor

prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski- Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor Centrum Logistyki i SCM Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri – St. Louis. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności naukowej i dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowaniu procesów biznesowych i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce. Jest autorem wielu publikacji, w tym międzynarodowych. Liczne zagraniczne pobyty naukowe na wiodących uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech i USA, a także na Visiting Professorship w Fisher College of Business na Ohio State University w USA i na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Był koordynatorem ponad 20 projektów krajowych i międzynarodowych m.in. Horyzont 2020, Interreg CE, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw, w szczególności integracji łańcucha dostaw, transformacji cyfrowej i zarządzania zakupami.

  • 2016 – Present  President at Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Poland
  • 2019 – Present Research Fellow, UMSL Supply Chain Risk and Resilience Research Institute
  • 2015 -  PD PhD, Business/Managerial Economics, Kozminski University
  • 2013 - Visiting Scholar, The University of Queensland
  • 2012 - Visiting Scholar, The Ohio State University Fisher College of Business