Prof. Monika Całkiewicz

Department of Criminal Law
Associate Professor

Professor Monika Całkiewicz teaches in the Department of Criminal Law. In 2012–2020, she was the Vice-Rector for Law Studies. She is a legal counsel and attorney at law. Professor Całkiewicz received her habilitation degree in legal sciences in 2021 from the University of Warsaw. In competitions organized by the Polish Forensic Association, she received awards for the best doctoral dissertation (2004) and the best habilitation (2012) in the field of forensic science. She is a specialist in criminal law, forensic science, and criminology. She trained in the Max Planck Institute in Germany (2009, 2010). In 2002–2011, she was an assessor and later a district prosecutor in the District Court of Warszawa-Mokotów. Since 2012, she has been a legal counsel. Since 2004, she has been a member of the Polish Forensic Association. In 2020, she was appointed to the Board of Editors in the International Association of Law Schools. Professor Całkiewicz authored many monographs, chapters in monographs, and articles, e.g. “Modus operandi sprawców zabójstw” (Modi Operandi of Homicide Perpetrators), “Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego” (Forensic Research of Pathological Handwriting), and “Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia” (Inspection of Corpse and Its Location). In 2016–2020, she was the Vice-Dean of the Council of the Warsaw Bar Association, and since 2020 she is the Dean of the Council.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2020), "„Szczególne okrucieństwo” – czy potrzebne?", PAŃSTWO I PRAWO, Nr 9/2020 [895], s. 71-87, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2011), "Życie ludzkie jako przedmiot ochrony", CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s. 55-66, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawcy przestępstwa przeciwko życiu a kwalifikacja prawna czynu w hiszpańskim prawie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s. 40–46, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2009), "Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s. 40 - 47 , afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2009), "Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k.", PROKURATURA I PRAWO, 5, s. 30 - 57, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2008), "Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych", PROKURATURA I PRAWO, 4, s. 19-53, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2008), "Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s. 26-37, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2008), "Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s. 55-61, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2008), "Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?", PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s. 59-62, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2003), "Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne", PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, II, 7, s. 293 – 296, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Modus operandi sprawców zabójstw", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2009), "Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2018), "Materialne i formalnoprawne podstawy przeszukania w kancelarii radcy prawnego", w: R. Stankiewicz (red.), Tajemnica zawodowa radcy prawnego, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa, s. 43-72, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 343-356, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Maskowanie pisma ręcznego – rutyna czy wyzwanie?", w: Kegel Z. (red.), Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 89–102, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2010), "Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego", w: Hofmański P. (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 887-893, afiliacja: ALK.

 

 1. WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), "Ciekawy przypadek identyfikacji daktyloskopijnej", w: Tomaszewski T, Rybicki P. (red.), Daktyloskopia. Sto lat na ziemiach polskich, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 83–91 , afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2009), "Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 403-424, afiliacja: ALK.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2006), "Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia", w: Z.Kegel (red.), Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 31-40, afiliacja: Inna.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2006), "Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna", w: Paprzycki L., Gardocki L. (red.), Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 97-127, afiliacja: Inna.

 

 1. CAŁKIEWICZ M. (2005), "Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych", w: Jaworski R., Szostak M. (red.), Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 75-77, afiliacja: Inna.

 

CAŁKIEWICZ M. (2003), "Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo", w: prof. dr hab. Z. Kegel (red.), Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 29 –42, afiliacja: Inna

-