Prof. Mariusz Maciejewski

Department of Administrative and Public Economic Law
Profesor ALK

prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski - prowadzi badania w obszarach prawa administracyjnego i zarządzania publicznego (nauki administracji). Łącząc dorobek naukowy obu dziedzin, skupia się na przenoszeniu wiedzy z zakresu zarządzania do prawa administracyjnego w celu zwiększenia skuteczności i efektywności administracji. Uczestnik szeregu projektów grantowych.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2020 - Złota odznaka Krajowej Izby Radców Prawnych "Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych"
 • 2017 - Srebrna odznaka Krajowej Izby Radców Prawnych "Zasłużony dla samorządu Radców Prawnych"
 • 2006 - Nominacja do nagrody Państwa i Prawa za najlepszą pracę doktorską (wykluczenie z konkursu ze względu na otrzymanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2006 - Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską 2005 - Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za rozprawę doktorską.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2016), "To do more, better, faster and more cheaply: using big data in public administration", INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 83, 1 suppl, s. 120-135, afiliacja: Inna.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2007), "Legalisation of Public Documents between EU Member States: National Report for Poland", BRYTYJSKI INSTYTUT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2005), "Kopiowanie dokumentów", RADCA PRAWNY, 5, s. 148 - 151, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2005), "Telefonia internetowa", RADCA PRAWNY, 1, s. 152, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2005), "Konferencja Prawo i ekonomia. Myśl Hernando de Soto", RADCA PRAWNY, 1, s. 150, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2005), "Programy do zarządzania kancelarią prawniczą. Nowa jakość w pracy Radców Prawnych", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2004), "Radcy prawni w wirtualnym środowisku", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2004), "Strony internetowe kancelarii prawniczych", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2004), "Europejskie zasoby systemów informacji prawnej", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2004), "Systemy informacji prawnej. Analiza treści i funkcjonalności", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2004), "Marketing usług prawniczych – sprawozdanie z konferencji", RADCA PRAWNY, 4, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2003), "Marketing idea", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 6, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2003), "Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji", RADCA PRAWNY, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2002), "Wykorzystanie Internetu przez samorząd radców prawnych", RADCA PRAWNY, 4-5, s. 169-176, afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2002), "Rozwiązania mobile computing", RADCA PRAWNY, 3, s. 158-164, afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2002), "Przydatne serwery internetowe", RADCA PRAWNY, 1, s. 137-146, afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2001), "Prawnicze komputerowe bazy danych", RADCA PRAWNY, 6, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2001), "Nowe technologie w pracy radcy prawnego", RADCA PRAWNY, 5,  afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M., Bogusławska K. (2001), "Studenci na rynku OFE ", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, czerwiec,  afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2001), "Zasady regulacji otwartych funduszy emerytalnych", PRZEGLĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, 3 (wkładka), afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M., Bogusławska K. (2001), "Rynek otwartych funduszy emerytalnych", PRZEGLĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH, 2, afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2000), "Towarzystwa i fundusze emerytalne - z dwóch w jedną", RZECZPOSPOLITA, 21-22 czerwca,  afiliacja: ALK.

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2000), "Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej", PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. MACIEJEWSKI M. (2019), "Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym. W kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

MACIEJEWSKI M. (2006), "Regulacja informacji - zagadnienia podstawowe", w: Góralczyk W. (red.), Prawo informacji . Prawo do informacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 29-44, afiliacja: WSPIZ

 • Radca Prawny od 2001 r.
 • Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2015 r.) oraz w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 2009 r.).
 • Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2013 i 2016-2023.
 • Członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2020-2023
 • Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2018
 • Wiceprzewodniczący Komisji ds. Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2010-2016