Prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Department of Strategy
Dean of the College of Management

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcję Dziekana Kolegium Zarządzania, Dyrektora Centrum Badawczego Innowacyjnych Strategii Wzrostu oraz kierownika studiów podyplomowych „Strategie wzrostu firmy”. W pracy naukowej podejmuje problematykę strategii internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej, podejmowania decyzji w procesie umiędzynarodowienia oraz innowacji modeli biznesowych. Jest członkiem w kilku organizacjach naukowych, m.in. w Academy of International Business, Strategic Management Society czy European International Business Academy. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów i monografii, m.in. „Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw” (2019), „Strategia korporacji” (2015) oraz  nagrodzonej w konkursie Economicus 2021 publikacji "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją" (2020). Posiada doświadczenie w doradztwie strategicznym w obszarze opracowania strategii oraz wdrożeń zrównoważonej karty wyników w polskich przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych z branży chemicznej i energetycznej oraz w organizacjach non profit. Jest promotorem kilkudziesięciu projektów doradczych przygotowywanych przez słuchaczy studiów MBA. Prowadzi wykłady na uczelniach zagranicznych min. w Austrii, Francji, Słowenii oraz Chinach z zakresu: zarządzanie strategiczne, międzynarodowe strategie przedsiębiorstw, strategiczne gry menedżerskie oraz seminaria dyplomowe na poziomie magisterskim i doktorskim. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Intention to De-Internationalise: Foreign-Based Competition at Home and the Effect of Decision-Makers’ Role ", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 2 , s. online, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "Explorative and exploitative choices in response to initiative failure: Study of entrepreneurs and managers", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 8, No. 3, s.  83-99, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), "The impact of cognitive and behavioral factors on the export performance: a dynamic capabilities perspective", European Business Review, online, s. online, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2019), "Foreign Market Adaptation and Performance: The Role of Institutional Distance and Organizational Capabilities", SUSTAINABILITY, vol. 11 (6), s. 1-19, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), "Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s. 450-465, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Huelsdau M. (2019), "Post-entry strategic significance of export market: how psychic distance works? The evidence from European SMEs", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 24(2), s. 235 - 258, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2018), "Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 6 (2), s. 45-69, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), "Uwarunkowania postrzeganego dystansu – perspektywa menedżerów polskich firm na rynku niemieckim", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, tom 19, nr 2, cz. I, s. 183-194, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), "When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 23, 3/2018 , s. 347- 373, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), "Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation", BUSINESS HISTORY, 60(4), s. 562-600, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), "Uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim: znaczenie dystansu psychicznego, adaptacji i wiedzy", STUDIA EKONOMICZNE, 352, s. 44-54, afiliacja: ALK.

WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), "With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?", Emerald Emerging Markets Case Studies, 7, 2, s. 1-21, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), "Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?", JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s. 275-297, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), "Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, New Avenues in International Management Research, Vol.10, No.1, s. 105 - 125, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trapczynski P. (2016), "The Psychic Distance Concept: A Review of 25 Years of Research (1990–2015)", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 24, 2, s. 2-31, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2016), "Foreign Market Knowledge and SME’s International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization", ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 4, 4, s. 51-66, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), "Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw", MARKETING I RYNEK, 9/2015, s. 78-88, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2015), "Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcome", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, Vol 13. No 1 (51), s. 93-113, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2012), "Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6 (119), s. 3-22, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), "How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs", Central European Business Review , 1, 3, s. 28-36, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), "Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 145, 2, s. 41-53, afiliacja: ALK.

CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), "Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 23-36, afiliacja: ALK.