Prof. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Department of Economics
Associate Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2021), "Kapitał społeczny i sieci społecznościowe w klastrach sektora nauk o życiu. Analiza wybranych studiów przypadku", ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES/ STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE, Vol. 14, No. 3, 2021, s. 279 - 293, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "The Role Of Proximity In University-Driven Social Networks. Case of Life Science Industry", Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, vol.16, issue 3, s. 167-196, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2019), "Technological convergence in the life science sector and its impact on the research, business and R&D policies", Perspectives of Innovations, Economics & Business, 19, 1, s. 53-65, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2017), "Dynamic Externalities, Universities and Social Capital Formation in the EU Biotechnology Industry", Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5, 1, s. 13-31, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M., Lopez-Rodrigues J. (2014), "Changing Market Potentials, Regional Growth and Income Disparities in Poland", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, 23, Issue 1, s. 63-83, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2013), "Role of knowledge absorption and innovation capacities in economic growth of European Union", INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (ZESZYTY NAUKOWE KGŚ), 39, s. 26-44, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2012), "Tworzenie i upowszechnianie wiedzy w branży biotechnologicznej  na przykładzie regionów Flandrii i Walonii w Belgii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, 118, s. 100-113, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2011), "Dynamika przemysłów wysokich technologii a rozwój klastrów wiedzy na przykładzie klastra Route", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 47-68, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), "Ocena i analiza innowacyjnosci gospodarek USA i Unii Europejskiej", Center for European Studies Working Paper Series, 172 (2009), s. 1-13, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2009), "Innovation Systems and Learning Processes in the EU and US Regions", Institute of Urban and Regional Development Working Paper Series, Wrzesien 2009, s. 1-37, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), "Patent europejski. Perspektywa polskich jednostek badawczo - rozwojowych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Korzyści i wady patentu europejskiego dla przedsiębiorstw w Polsce", PRAWO PRZEDSIĘBIORCY, 12(688), s. 32-37, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "The Role of Commonwealth of Independent States (CIS) in the Economic Integration and Political Stability of the Region", TIGER WORKING PAPER SERIES, 83, s. 3-29, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "EU-CIS inter-regional trade and Investments dynamics. Barriers and perspectives for future developments (UE - WNP dynamika inter-regionalnych powiązań handlowo - inwestycyjnych. Perspektywy przyszłej współpracy)", GLOBAL REGIONS, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "The Impact of EU Enlargement on Cross-Border Developments and Competitive Capacity Building of North-West CIS Regions (Wpływ rozszerzenia UE na rozwój współpracy przygranicznej oraz budowanie zdolności konkurencyjnej północno-zachodnich regionów WNP)", REGIONAL STUDIES, ---, s. 52-52, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Russian direct investments in Poland. Case of Lukoil,", JOURNAL EAST-WEST BUSINESS, 11, 3/4, s. 85-95, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2005), "The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions", REGIONS MAGAZINE, ---, s. 120-122, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanty budowania przewag komparatywnych w eksporcie państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) na Jednolitym Rynku Europejskim", PRACE I MATERIAŁY IFGN, 259, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "The Baltic States in New Economy: FDI. Technology Flows and Innovativeness (Stan nowej gospodarki w państwach nadbałtyckich: BIZ, transfer technologii i innowacyjność)", TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Konkurencyjność przemysłowa państw nadbałtyckich: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na specjalizację handlową na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej", DEVELOPMENT OF ECONOMY: THEORY AND PRACTICE, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Competitiveness of Baltic States Industries: Evidence from the Foreign Direct Investments Impact on the Trade Specialization in the EU Single Market", ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2(8), s. 88-93, afiliacja: Inna.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Rosyjskie inwestycje bezpośrednie w infrastrukturze komunikacyjnej państw nadbałtyckich oraz ich wpływ na konkurencyjność eksportu w UE", ZESZYTY NAUKOWE SGH, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2013), "Przepływ wiedzy, zmiany technologiczne oraz wzrost w regionach Unii Europejskiej", SPRINGER LONDON LTD, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Towards building an eLearning environment in Poland", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2007), "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce - przypadek eAdministracji i eZdrowia", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The Impact of Foreign Direct Investments on the Industrial Competitiveness of Companies and Sectors: case of Baltic States", Instytut Ekonomiczny w Zagrzebiu, Zagrzeb, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The Impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of the Baltic States in the European Single Market", KRIVENTA PUBLISHING, INC, VILNIUS, Wilno, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim", SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building", Uniwersytet Łódzki, Łódź, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

RUNIEWICZ-WARDYN M. (red.), (2020), "Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (red.), (2008), "Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (red.), (2006), "Konkurencyjność regionów. Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

Rozdziały w monografiach:

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Social Capital Formation and Its Role in the Cluster’s Innovation Ecosystem", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 17-40, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Investment Capital and Public Support in Building Life Sciences Innovation Ecosystems in the European Union and the United States", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 51-72, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Innovation Networks and the Evolution of the Life Sciences Industry ", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 41-50, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Life Sciences Cluster in Cambridge", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 75-86, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Life Sciences Cluster in Medicon Valley", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 87-102, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2020), "Life Sciences Cluster in the San Francisco Bay Area", w: M. Runiewicz-Wardyn (red.), Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Sciences Clusters. Implications for Poland, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 103-126, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2013), "The Innovation Process of European Regions: from Absorption to Knowledge Creation Capacities of European Regions", w: Olechnicka A. Capello R, Gorzelak G. (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation, Routledge, London, s. 43-64, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2010), "Estońska droga ku gospodarce opartej na wiedzy", w: Gołębiowski J. (red.), Państwa Bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa, s. 152-170, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Evolution of factors and measures of international competitiveness. The increasing role of knowledge", w: Runiewicz-Wardyn M. (red.), Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 11-25, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2008), "Stan i perspektywy gospodarki opartej na wiedzy w polskich regionach", w: Igniasiak-Szulc A., Kosiedowski W. (red.), Problemy współpracy gospodarczej w regionie bałtyckim w kontekście integracji europejskiej, TNOIK TORUŃ, Toruń, s. 253-262, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M., WARDYN Ł. (2007), "The Impact of ICT on Competitiveness of Polish Regions", w: - (red.), Regions in Focus?, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, Lizbona, s. 30, afiliacja: ALK.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2006), "Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu", w: --- (red.), Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Globalizacja jako wynik ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego", w: Jacek Sobczak, Roman Backer (red.), Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, IBIDEM, Łódź, s. --, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych", w: Jacek Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 101-113, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "Powiązania handlowo-inwestycyjne jako determinanty budowania przewagi państw nadbałtyckich na jednolitym rynku europejskim", w: Teichmann E., Waresa M.A. (red.), Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., Warszawa, s. -, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The impact of Foreign Direct Investments on the Export Competitiveness of Companies and Sectors", w: - (red.), 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb Proceedings, THE INSTITUTE OF ECONOMICS, Zagrzeb, s. -, afiliacja: WSPIZ.

WARDYN Ł., RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The cross border cooperation between Germany and Poland – the example of Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg and Zachodniopomorskie regions", w: M. van den Brink, Goverde H. (red.), Sustainable regions: Making Regions Work, REGIONAL STUDIES ASSOCIATIONS, Seaford, s. 120-122, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2005), "The role of regional economic integration in cluster development and innovative capacity building", w: --- (red.), Technology Policies and Innovation. Value added partnering in a changing world, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2004), "Foreign trade in data processing machinery: implications for the development of eCommerce in Poland and Lithuania", w: xxx (red.), E-colloqium seminar proceedings, UNIVERSITY OF CENTRAL ENGLAND, Birmingham, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Rola R&D oraz innowacyjność w rozwoju społeczno-gospodarczym państw nadbałtyckich", w: --- (red.), Sharing Polish Experience in Building the Model of Social Market Economy, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

RUNIEWICZ-WARDYN M. (2003), "Regionalizm wobec wyzwań globalizacji - przykład współpracy gospodarczej państw nadbałtyckich", w: --- (red.), To the European Union for the Quality of Life, MINISTERSTWO KULTURY I NAUKI, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.