Prof. Maksymilian Pazdan

Department of Civil Law
Full Professor

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan – Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego. Ukończył aplikację sądową w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim (1961–1963), studia i staże zagraniczne: Université Paris I (1973,1978), Max Planck Institut w Hamburgu (1984) i w Monachium (1984,1986,1989 – pobyty kilkumiesięczne).

Zainteresowania naukowe profesora Pazdana koncentrują się wokół prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego. Najwięcej uwagi poświęcił pierwszej dziedzinie. Dotyczyła jej dysertacja doktorska poświęcona zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, rozprawa habilitacyjna zawierająca analizę metod regulacji właściwości prawa do dziedziczenia ustawowego oraz liczne inne publikacje. Wśród nich na czoło wysuwa się wydany pod jego redakcją i przy znacznym udziale autorskich t. XX Systemu Prawa Prywatnego (w trzech oddzielnych dziełach: A - 2014, BiC - 2015). Jest autorem 16-u wydań podręcznika prawa prywatnego międzynarodowe oraz wielu studiów, artykułów i glos reprezentujących ten dział prawa prywatnego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego są poświęcone w szczególności problematyce osób fizycznych i osób prawnych (m.in. autorski udział w tomie I Systemu Prawa Prywatnego), przedstawicielstwa (udziałów tomie II Systemu Prawa Prywatnego) i prawa spadkowego m.in. (udziałów w tomie 10 Systemu Prawa Prywatnego oraz w Komentarzu KC pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego - 10 wydań). Do międzynarodowego prawa handlowego zaliczyć można publikacje dotyczące problematyki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz niektórych umów ( w szczególności umów licencyjnych, leasingu, franchisingu, umów kooperacyjnych). Publikacje z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego poświęcone były w szczególności umowom o arbitraż, receptum arbitrii, umowom arbitrów z instytucjami arbitrażowymi oraz problematyce prawnej mediacji.

Jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (od 1996 - 17.12.2015 r.) prof. Maksymilian Pazdan przewodniczył zespołom, które przygotowywały szereg projektów ustaw, w tym w szczególności projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym uchwalonej w 2011 r., projekt ustawy dostosowującej prawo polskie do rozporządzenia i UE nr 650/2012, uchwalonej w 2015 r. oraz projekty nowelizacji prawa spadkowego i prawa o notariacie, uchwalony w 2011 r. i 2015 r.

Od 2001 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2003 r. członkiem Korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego ( Academie International de Droid Compare) w Paryżu.

Od 1978 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ( do 1989 r. - była to Polska Izba Handlu Zagranicznego). Uchwałą Rady Arbitrażowej z 21.12. 2020 r. został zaliczony do arbitrów rekomendowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024. Jako arbiter w ostatnich 10 latach uczestniczył w rozpoznaniu kilkunastu spraw.

Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego (2019- nadal), Stowarzyszenia Polskich Arbitrów, Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Redaktor naczelny " Orzecznictwa Sądów Polskich" (2013 - nadal, wcześniej przewodniczący Komitetu Redakcyjnego OSP) oraz " Problemów Prawa Prywatywnego Międzynarodowego" (2007 - nadal; wcześniej 1977 - do 2000, "Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego"), członek Rady Programowej " Kwartalnika Prawa Prywatnego" członek Rady Programowej "Rejenta".

Kierowanie Katedrą Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego (2007-2017)