Prof. Krzysztof Kalicki

Department of Banking, Insurance and Risk
Associate Professor

Professor Krzysztof Kalicki authored almost a hundred publications in finances and banking, including monographs, chapters, and articles in scientific journals. He is an active participant of Polish and international conferences. He graduated from the Main School of Planning and Statistics (currently SGH Warsaw School of Economics), from which he received his post-doctoral degree, and for many years, he worked there as a Lecturer in the Department of International Finance. The nature of Professor Kalicki’s scientific achievements coincides with the teaching effects of the courses he conducts.

 

Recent activity:

 – Analyses and publications on the banking sector and, specifically, the issue of foreign currency credits and their impact on the banking sector.

– Lecturing and publishing articles on the operation of foreign currency markets, international financial markets, banking products, and market management.

– Popularizing and polemical activities such as press interviews, environmental and scientific conferences, and participation in panels popularizing banks’ problems.

– Cooperation with and membership in the authorities of institutions acting for the financial sector such as the Polish Bank Association, the monthly Bank, the Warsaw Institute of Banking, or the International Banking Forum.

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KALICKI K., Krześniak A. (2011), "Kryzys a stabilność międzynarodowych rynków aktywów finansowych", KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 29, s. 46-69, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K. (2009), "Silnik bankowego biznesu", GAZETA BANKOWA, 23, s. 42-43, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K. (2009), "Moja opcja na opcje walutowe", RZECZPOSPOLITA, 1, s. b16, afiliacja: Inna.

 

 1. KALICKI K. (2008), "Wędrujący świat", BANK, 5, s. 104-115, afiliacja: Inna.

 

 1. KALICKI K. (2008), "Czy Polska gospodarka jest trwale gotowa do wprowadzenia waluty euro?", FORUM BANKOWE, 12.03.2008, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K., Danilewicz A. (2007), "Corporate Governance and Institutional Investors. Deutsche Bank - approach and practice", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K. (2007), "Znaczenie SEPA dla klientów korporacyjnych polskich banków", BANKING, INSURANCE & CAPITAL MARKETS, 25-26.10.2007, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K. (2005), "The most important market in Central Europe, Polish Market", POLISH MARKET, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K. (2004), "Growth will boost another wave", POLISH MARKET, ---, s. 52, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K. (2003), "Oblicza konsolidacji: I lokalnie i globalnie", GAZETA BANKOWA, ---, s. 25, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. KALICKI K. (2003), "Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KALICKI K. (2003), "Perspektywy przystąpienia do EMU nowych państw UE - spojrzenie DB", xxx, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KALICKI K. (2019), "Strategia transformacji sektora bankowego ", w: G. W. Kołodko, J. Tomkiewicz (red.), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-266, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K. (2019), "Makroekonomiczne i branżowe uwarunkowania szoku regulacyjnego oraz obciążeń daninami publicznymi sektora bankowego", w: L. Kurkliński, B. Lepczyński  (red.), Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce: konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa, s. 31-50, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K., Antczak J. (2014), "Wpływ Bazylei III/CRD4 na sytuację sektora bankowego", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 239-268, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K., Antczak J. (2014), "Impact of Basel III/CRD4 on the Situation in the Banking Sector", w: Grzegorz W. Kołodko  (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 161-182, afiliacja: ALK.

 

 1. KALICKI K. (2012), "Wpływ Bazylei III na stabilność sektora bankowego", w: Alińska A. (red.), Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 127-146, afiliacja: ALK.

 

KALICKI K., Krześniak A. (2010), "Polityka pieniężna w strefie euro i USA a ceny aktywów w świetle kryzysu", w: G.W. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, POLTEXT, Warszawa, s. 155-185, afiliacja: ALK

-