Prof. Ewa Skrzydło-Tefelska

Department of International Law and European Union Law
Associate Professor

Professor Ewa Skrzydło-Tefelska is Associate Professor of Kozminski University and Head of the Division of Intellectual Property Law, which operates in the Department of International and European Union Law. She is a member of organizations such as International Trademark Association, Association Internationale de la Propriété Intellectuelle, Global Advertising Lawyers Alliance, and European Communities Trademark Association. In 2014–2015, she presided over the European section of Global Advertising Lawyers Alliance. Currently, she is a member of the Anticounterfeiting Committee of the International Trademark Association. On October 8, 2019, together with Medicines for Europe and the Polish Association of Pharma Industry Employers, Skrzydło-Tefelska organized the conference “Biosimilar Medicines: Clinical and Economic Aspects” at Kozminski University, during which she gave a lecture in the panel “Patients’ Access to Biological Treatment: Poland & CEE.”

In the academic year 2020/2021, Skrzydło-Tefelska lectured on Intellectual Property Law for the fifth year of full-time and part-time law students in Polish and, in English, for students of economic law and for international exchange students. On February 11, 2021, she delivered a lecture in English during the online conference “Influencers, Super Brands, and Celebs: Just Fame or a Brand with Repute?” organized by the European Trademark Association. In Autumn 2021, Professor Ryszard Skubisz’s jubilee book will be published, in which Skrzydło‑Tefelska is to publish her article “Nazwisko jako znak towarowy” (Surname as a Trademark).

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2016), "Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2 (125), s. 4-9, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tips on Pharmaceutical Comparative Advertising in Poland", GALA GAZETTE,  afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych ", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s. 36-41, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz. 2 ", 2, s. 36-42, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Date from which rights against third parties prevail. Commentary to Art. 11", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 423-425, afiliacja: ALK.

 

 1. ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Right to prohibit preparatory acts in relation to the use of packaging or other means. Commentary to Art. 10", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, Monachium, s. 422-423, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., ŻUK M. (2018), "Rights conferred by an EU trade mark. Commentary to Art. 9", w: G. N. Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, VERLAG C H BECK, Monachium, s. 325-421, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Rola precedensu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach znaków towarowych", w: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 129-143, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Ochrona celna praw własności intelektualnej", w: prof. dr hab. Ryszard Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego , C.H. Beck Wydawnictwo Polska , s. ss.441-517, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2018), "Postępowanie w sprawie naruszenia własności intelektualnej w państwach UE. Polska", w: prof. Gordian Hasselblatt (red.), Rozporządzenie w sprawie wzoru przemysłowego UE. Komentarz, VERLAG C H BECK, s. 857-866, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Relative grounds for refusal. Commentary to Art.8.5", w: Gordian Hasselblatt (red.), European Union Trademark Regulation. Article by Article Commentary, Beck Hard Nomos, Monachium, s. 301-320, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), "Uzasadniona przyczyna używania znaku  jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego ", w:  dr Alicja Adamczak (red.), 100 lat ochriony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego RP, Wolters Kluwer, s. 816-830, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2016), "Poland chapter", w: - (red.), The Life Science Law Review, Law Business Research, s. 388-400, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., SKOWRONEK M. (2016), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2016 , Global Legal Group, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Żuk M. (2015), "Komentarz do art. 9 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym ", w: Gordian Hasselblatt  (red.), Community Trade Mark Regulation. A commentary, CH BECK, s. 295-379, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2015), "Poland chapter", w: G. Hasselblatt (red.), Community Design Regulation. A commentary , CH BECK, s. 783-791, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2015), "Poland chapter", w: - (red.), The Life Science Law Review, Law Business Research, s. 388-400, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2015), "Poland chapter", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2015, Global Legal Group, s. 259-266, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle nowej legislacji Unii Europejskiej dotyczącej znaków towarowych i Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE ", w: - (red.), Prawo cywilne- stanowienie, wykłądnia i stosownie. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100 urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza , WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s. 307-321, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., GAJEK K. (2015), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2015 , Global Legal Group, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Rights Conferred by a Community trade mark. Commentary to Art. 9", w: Gordian N. Hasselblatt (red.), Community Trade Mark Regulation (EC) no. 207/2009. A Commentary, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, s. 295-378, afiliacja: ALK.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), "Komentarz do art. 8.5 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym ", w: Gordian Hasselblatt  (red.), Community Trade Mark Regulation. A commentary, CH BECK, s. 274-295, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Poland Chapter ", w: - (red.), International Advertising Law , Globe Law and Business , s. , afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2014), "Poland chapter ", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2014 , Global Legal Group, s. 259-266, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), "Chapter 23. Poland", w: - (red.), The Life Science Law Review , Law Business Research, s. 331-470, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2014), "Dochodzenie do praw wzorów przemysłowych w Polsce ", w: Gordian Hasselblatt (red.), Community Design Regulation. A commentary , CH BECK, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), "Poland ", w: - (red.), Social media- a global legal perspective , Global Advertising Lawyers Alliance, s. 114-116, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2013), "Poland Chapter", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2013. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, Global Legal Group, s. 232-238, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Środki ochrony celnej praw własności intelektualnej ", w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, CH BECK, s. 1455-1525, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), "Komentarz do art. 56- 62 TFUE", w: A. Wróbel (red.), Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , Wolters Kluwer, s. 929-973, afiliacja: Inna.

 

 1. SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2011), "Chapter 30 Poland", w: - (red.), The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2011. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, Global Legal Group, s. 255-261, afiliacja: Inna.

.