Prof. Dominika Latusek-Jurczak

Department of Management
Full Professor

Professor Dominika Latusek-Jurczak heads the Department of Management and the Center for Trust Research. Her work focuses on management practices in interorganizational relations, the theory of social networks, and trust; moreover, she conducts qualitative field research of organizations in Poland, Germany, and the Silicon Valley in the USA. She was a Visiting Scholar in the Institute for Research in Social Sciences at Stanford University, beneficiary of the Fulbright Program (2007), laureate of the scholarship of the Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists (2012), head of projects financed by the European Commission, Poland’s National Science Centre, and Poland’s National Centre for Research and Development. She is a member of the Committee on Organizational and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences and the Polish Young Academy of the Polish Academy of Sciences.

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2018), "Moral space: An interview with Piotr Sztompka", JOURNAL OF TRUST RESEARCH, online, s. 120-136 , afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Firmy szybkiego wzrostu w Środowisku niskiego zaufania - badanie empiryczne", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5, 9, s. 37-49, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Vlaar P. (2017), "Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study", European Management Journal, 36, s. 12-27, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZAK T., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Development of Trust in Low-Trust Societies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s. 309-325, afiliacja: ALK.

 

 1. GOLONKA M., LATUSEK-JURCZAK D. (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 11, 1, s. 65-88, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2015), "Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?", MANAGEMENT LEARNING, 46 (2), -, s. 211-232, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Studium przypadku jako metoda dydaktyczna", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, 39, s. 125-134, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2015), "Trust-building in international business ventures", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 10 (1), s. 30-51, afiliacja: ALK.

 

 1. PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 169, 4, s. 191-203, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2014), "Collaboration and trust - building in open innovation community", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, s. 47-62, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Distrust: Forgotten, yet Promising", SOCIAL SCIENCES/ SOCIALINIAI MOKSLAI, 85, 3, s. 15-21, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), "Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna", ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 161, 1, s. 37-49, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Ratajczak M. (2014), "Crafting the idea of multiculturality. The case of Wrocław, European Capital of Culture 2016", SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (SJPA), 18, 3, s. 49-66, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polscy przedsiębiorcy w Dolinie Krzemowej", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 21, 1(120), s. 30-40, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Zarządzanie projektami w międzynarodowym środowisku high-tech: współpraca Polska – Dolina Krzemowa", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XIV, 11, część II, s. 119-126, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Cook K. (2012), "Trust in transitions", KYKLOS, 65, 4, s. 512-525, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Postuła A. (2011), "Budowanie wizerunku  jako element roli społecznej pracownika IT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 9, 2, s. 110-128, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", DECYZJE, 16, s. 29-41, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), "Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures", CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, 31, s. 75-87, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2009), "Budowanie zaufania – rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 7, 2, s. 38-52, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), "Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji", E-MENTOR, 30, 3, s. 4-13, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Grammar: The Study of Rules", SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 25, 1, s. 126-127, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech", STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s. 511-520, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), "Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 4, 5, s. 143-150, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), "(Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers", THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1) , s. 117-125, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2005), "Konstruowanie roli zawodowej menedżera w korporacji międzynarodowej w Polsce", WORKING PAPER WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, 05-005, s. 1-47, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2019), "Zaufanie w zarządzaniu organizacjami", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T., PIOTROWSKI W. (2018), "Teoria Organizacji: Nauka dla Praktyki ", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Zasady zarządzania", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Zarządzanie międzyorganizacyjne", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "Rozwój teorii organizacji", OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), "Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (red.), (2017), "Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (red.), (2017), "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", IGI GLOBAL, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (red.), (2010), "Trust and Technology in a Ubiquitous Modern Environment: Theoretical and Methodological Perspectives", IDEA GROUP PUBLISHING, Hershey, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2020), "Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), "Po co komu teoria organizacji?", w: D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 11-26, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), "Równowaga funkcjonalna organizacji", w: D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski  (red.), Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 351-372, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Wstęp", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 9-10, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), "PiLab: polski podręcznik sukcesu", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 91-102, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., PRYSTUPA-RZĄDCA K. (2017), "Grupa Nowy Styl", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 243-256, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), "PiLab: Inwestować albo nie inwestować - oto jest pytanie...", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 89-90, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., OLEJNICZAK T. (2017), "PiLab: Hi-tech po polsku", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 85-88, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), "Szczeciński Marsz dla Życia", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 403-414, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Preface ", w: Dominika Latusek- Jurczak (red.), Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, IGI GLOBAL, s. XIV-XXIII, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2017), "Ośrodek KARTA: ratując ginące historie", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 435-454, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2017), "Pamięć i Przyszłość", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 455-464, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2017), "Ethics in qualitative research", w: Dariusz Jemielniak, Malgorzata Ciesielska (red.), Qualitative Methodologies in Organization Studies. Volume I: Theories and New Approaches, Palgrave Macmillan, s. 195-214, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2015), "Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu", w: Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona (red.), Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 77-89, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., PIKOS A. (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości", w: Przemysław Banasik (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Kowalewski &Wolff, Gdańsk, s. 176-193, afiliacja: ALK.

 

 1. PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team", w: Dariusz Jemielniak (red.), The Laws of Knowledge Workplace, Gower Publishing Limited, Farnham, s. 79-95, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 21-45, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 46-66, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 191-208, afiliacja: ALK.

 

 1. PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku", w: Irena Hejduk (red.), Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 149-162, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2014), "Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Managament and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s. 125-137, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Polska firma IT w Dolinie Krzemowej – studium przypadku i próba analizy w kon-tekście teorii internacjonalizacji", w: Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska (red.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk, s. 269-283, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2013), "Dolina krzemowa i inne regiony rozwijające przemysły wysokich technologii", w: Ryszard Bobrowiecki, Tomasz Rojek (red.), KOOPERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE RYNKOWEJ KONKURENCJA – KOOPERACJA – ROZWÓJ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 117-124 , afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Ciuk S. (2012), "Etyka w badaniach jakościowych", w: Dariusz Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, PWN, Warszawa, s. 26-46, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Gerbasi A. (2012), "Cultural Differences in Trust in High-Tech International Business Ventures: The Case of a US-Poland Cooperation", w: Dariusz Jemielniak, Abigail Marks (red.), Managing Dynamic Technology-Oriented Businesses: High-Tech Organizations and Workplaces, IGI GLOBAL, Hershey, New York, s. 5-21, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2011), "The Role of Intermediary in Trust Building Processes Between Entrepreneurs and Venture Capital Funds", w: Glinka B., Hensel P., Nowak A.Z (red.), Economy, society and managing, ELIPSA, Warszawa, s. 131-143, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D., Sasson M., Vlaar P. (2010), "Strategy and account management: drama, game, and fight", w: Vlaar P. (red.), Strategy at Every Corner! Inspiration for a New Breed of Strategists, SYNSPIRE PUBLISHING, Amsterdam, s. 231-260, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Trustworthiness as an impression: A field study of relationships between solution providers and their clients in IT industry in Poland", w: Jemielniak D., Kociatkiewicz J. (red.), Management Practices in High-Tech Environments, IDEA GROUP PUBLISHING, Hershey, s. 151-164, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą", w: Jemielniak D., Koźmiński A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 161-194, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia", w: Jemielniak, D., Koźmiński, A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 243-272, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2008), "Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i zarządzaniu wiedzą", w: Jemielniak, D., Koźmiński, A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 401-438, afiliacja: ALK.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "Obywatele świata. O znaczeniu i wartości pracy menedżerów międzykulturowych", w: Kostera M. (red.), Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 23-38, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. LATUSEK-JURCZAK D. (2007), "When trust does not matter: The study of communication practices between high-tech companies and their clients in the environment of distrust", w: Brennan L.L., Johnson V.E (red.), Computer-mediated relationships and trust, IDEA GROUP REFERENCE, Hershey, s. 239-252, afiliacja: WSPIZ.

 

LATUSEK-JURCZAK D. (2006), "Zarządzanie międzykulturowe w Polsce", w: Ratajczak Magdalena (red.), Pomiędzy kulturami: szkice z komunikacji międzykulturowej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. 123-158, afiliacja: WSPIZ

-