Prof. Anna Olejniczuk-Merta

Department of Marketing
Full Professor

Professor Anna Olejniczuk-Merta is an economist focused on the role of innovation in the development of society and the economy, including social innovation. Moreover, she concentrates on consumption as a factor that contributes to sustainable development. Moreover, for many years, she has conducted research on the role of young people in the economy and society. In 2011, she received the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta. In 2011–2014, she was a member of the Science Policy Committee.

Most significant scientific activities:

1. Development of the idea, co-authorship, and scientific editing of the publication Miejsce i rola ludzi młodych w regionie (Place and Role of Young People in the Region; Warszawa: Wydawnictwo Akademickie, 2013).

2. Development of the idea, co-authorship, and scientific editing of the publication Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce (Consumption in Innovative Economy; Warszawa: Wydawnictwo PWE, 2016); what served as the basis for source materials was the research project “Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce” (Consumption in Innovative Economy) financed by Poland’s National Science Centre (project no. 2012/05/B/HS4/04006).

3. Development of the idea, co-authorship, and scientific editing of the interdisciplinary and inter-university publication Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie (The Investment Dimension of Consumption: Essence, Forms, Meaning; Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020).

4. Development of the idea, co-authorship, and scientific editing of the scientific-implementation publication Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji (Social Innovation: From Activization of Society to the Ecosystem of Innovation; Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2020).

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Szepieniec-Puchalska D., Szymanska A. (2018), "Consumers’ Innovativeness and Responsible Consumption", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 16, issue 75, s. 166-181, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Od innowacyjności konsumentów do innowacyjnej gospodarki", HANDEL WEWNĘTRZNY, 4 (375), s. 252-267, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1/2018 (22), s. 121-136, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), "Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj - dziś - jutro : (część II - Konsumpcja jutra)", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4/2018 (25), s. 7-22, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Consumption in the strategic development of the country", ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Innovations and consumption versus raisingthe quality of life of society", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15, 3, s. 91-100, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), "Konsumenci i konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku", STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 3, 43, s. 301-318, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Social innovations in the processof system products development", JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 22, 4, s. 5-15, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój", LOGISTYKA, 2, s. 1014-1019, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju", MARKETING I RYNEK, 2, s. 5-13, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), "Refleksja nad zmianami w konsumpcji i zachowaniu konsumentów w erze globalizacji", MARKETING I RYNEK, 8, s. 486-494, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Ewolucja w badaniach marketingowych", MARKETING I RYNEK, 9, s. 2-7, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Marketing  and Social Innovation- A Comparative Analysis", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s. 144-152, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Innowacje społeczne", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 21-34, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "Społeczeństwo wiedzy a konsumpcja", TRANSFORMACJE, 72-75, 1-2, s. 520-539, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia", MARKETING I RYNEK, 8, s. 2-8, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), "Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, 09-10, s. 17-25, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 26-37, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Vplyv  globalizacie na polsky mladeznicky trh", Mladez a spolocnost, 1, 4/2007, s. 24-34, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 254-259, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", RYNEK I KONSUMPCJA, s. 155-165, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "recenzja: Podstawy marketingu Jerzy Altkorn - Recenzja", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce", HOME TRADE,  afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek dziecięcy w okresie transformacji", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Dylematy młodych konsumentów", INSTYTUT RYNKU WENĘTRZNEGO I KONSUMPCJI, Warszawa.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Współczesne dylematy młodych konsumentów", INSTYTUT RYNKU WEWNĘTRZNEGO I KONSUMPCJI, Warszawa.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Rynek młodych konsumentów", Difin, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Miller M. (red.), (2020), "Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji.", KEY TEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (red.), (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie.", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2016), "Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2014), "Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu.", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2013), "Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2012), "The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2011), "Konsumpcja a rozwój regionów", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2010), "Konsumpcja w Polsce w 2010 roku", INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2009), "Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (red.), (2009), "Konsumpcja w Polsce", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2009), "Ludzie młodzi w aktywizacji regionów", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2008), "Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2008), "Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych", IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (red.), (2007), "Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Gardocka-Jałowiec A. (2020), "Od poznawczego niebytu konsumpcji do jej inwestycyjnego wymiaru", w: A. Olejniczuk-Merta, A. Noga (red.), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 13-54, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), "Segmentacja rynku - analiza krytyczna", w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227-246, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), "Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej?", w: Olejniczuk-Merta A., Nowak J. (red.), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, s. 18-26, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), "The Contemporary Consumption Dilemmas", w: Anna Olejniczuk-Merta (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, s. 11-25, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy", w: U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 9-30, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), "Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji", w: A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska (red.), Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa, s. 109-130, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Trzy generacje badań marketingowych", w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 21-29, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów", w: Wiktor J.W., Zbikowska. A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 387-395, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Nowe zachowania konsumentów- wyzwania zarządcze dla organizacji", w: Anna Skowronek-Mielczarek  (red.), Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 313-329, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), "Development of Innovation in CEE countries. Conditions and tools", w: ... (red.), Innovation processes in Ukraine, "LvivskaPolitechnika" National University, Lwów, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "The Lisbon Strategy and development of international business", w: Maja Szymura-Tyc (red.), Central and Eastern European markets, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, Katowice,  afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw", w: Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków,  afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), "Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej", w: Kusińska A., Olejniczuk-Merta A. (red.), Konsumpcja w Polsce, IBRKIK, Warszawa, s. 98-121, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), "Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II]", w: Olejniczuk- Merta A. (red.), Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets", w: Żabiński L. (red.), International Marketing and Business in the CEE markets., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 89-96, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), "Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation", w: Dado J. (red.), Problems of Marketing Management in Globalisation, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, Bańska Bystrzyca, s. 179-185, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Wykorzystanie metod socjologicznych w badaniach marketingowych", w: Mazurek-Łopacinska K. (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław, s. 89-97, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, IBRKIK, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), "Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", w: Olejniczuk - Merta A. (red.), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Impact of globalisation on the polish youth market", Globalisation of the Market, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Bordo, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "From frontier trade to Euromarketing. Polish experience",  Marketing and Logistics in the System of Management, POLITECHNIKA LWOWSKA, Lwów,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce",  Handel Wewnętrzny, IRWIK, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Idee i oczekiwane efekty koordynacji treści programów nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych", w: prof. Leszek Żabiński (red.), Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 34-43, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim", w: Karwowski J. (red.), Marketing a aktywność regionów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim", w: Karwowski J. (red.), Marketing a aktywność regionów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), "Udział klientów w tworzeniu wartości firmy", w: Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 320-326, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych", w: Józefa Kramer (red.), Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 69-76, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym", w: prof. J.W. Wiktor (red.), Euromarketing, Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków, s. 180-187, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), "Transformacja zachowań rynkowych młodzieży", w: Kusińska A. (red.), Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku., IRWIK, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: prof. Lechosław Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 257-264, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym", w: prof. Bogdan Sojkin (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, s. 349-356, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów", Market and Consumption, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego",  Marketing to Children and Youth. European Conferences United, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Rola marki na rynku młodzieżowym", w: Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, Poznań, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), "Etyka w badaniach i działaniach marketingowych", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów", w: prof. J.W.Wiktor (red.), Euromarketing, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, s. 74-83, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów", w: --- (red.), Papers of the 4th Symposium on International Marketing, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, Kraków, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "Conduct of firms in the young consumer market before entering the european internal market", w: xxx (red.), Marketing of the companies in V4 countries one step before the entry to European Union, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Bordo, s. 291-298.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), "The Gender Dimensions of Social Security Reform in Poland",  The Gender Dimensions of Social Security in Central and Eastern Europe, INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Toruń, s. 187-234.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), "Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego", w: Z.Kędzior (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, s. 101-111, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), "Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież", w: prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska (red.), Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Wrocław, s. 278-285, afiliacja: ALK.

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), "Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer.", w: Deborah Felows (red.), Youth Power:How to Connect?, ESOMAR, Amsterdam, s. 245, afiliacja: WSPIZ.

 

.