Prof. Anna Baczyńska

Department of Management
Associate Professor

Professor Anna Baczyńska is a research associate in the Department of Management. She is Secretary of the Interdisciplinary Research Center. Moreover, she is an expert in the field of competence diagnosis. Baczyńska published over thirty works about leadership and management competences. She received the Rector’s Award for achievements in scientific and research work several times. Baczyńska studies leadership in the context of such countries as Japan, China, the USA, Canada, Portugal, or Germany. She is a substantive coordinator of postgraduate courses at the Manager Competence Academy. Besides academic work, Professor Baczyńska implements advisory projects in competence evaluation and human resources management.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KORZYŃSKI P., KOŹMIŃSKI A., BACZYŃSKA A., Haenlein M. (2021), "Bounded leadership: An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness", European Management Journal, Vol. 39 Issue 2, s. 226-235, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), "Leadership Competencies Among Managers", JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 25, 2, s. 6-22, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), "Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers", INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 25, 2, s. 171-182, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), "Proposed Core Competencies and Empirical Validation Procedure in Competency Modelling: Confirmation and Classification ", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s. 1-13, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2015), "Inteligencja emocjonalna a ocena pracy kierowników w centrach medycznych w sektorze prywatnym. Raport z badań", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, czeka na opublikowanie, s. ???, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), "Obraz „Talentu” w firmie farmaceutycznej w kontekście Modelu Renzulliego. Studium przypadku", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s. 83- 100, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), "A trait profile of top and middle managers", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, -, s. 1-6, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2015), "Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23, 4, s. 11-54, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), "Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s. 87-97, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), "Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu AC", ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s. 69-81, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2011), "Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s. 103-118, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2010), "Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s. 23-41, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2010), "Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań", EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s. 109-126, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), "Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów  recenzja: (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga.", CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s. 23-45, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), "Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 234, 9, s. 56-60, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), "Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji", ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45,  afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), "Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1)", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210),  afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2006), "A-C to nie są gry i zabawy", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199) , s. 58-59, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2004), "Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s. 12-13, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2003), "Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s. 14-16, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2003), "Ewaluacji szkoleń nigdy dość", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s. 41-46, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2002), "Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie", PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 128, 11, s. 16-18, afiliacja: ALK.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2002), "Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka", PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s. 13-16, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. BACZYŃSKA A. (2018), "Menedżerowie czy przywódcy. Studium teoretyczno-empiryczne ", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. BACZYŃSKA A., Kosy K. (red.), (2009), "Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego", MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), "Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar", w: Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Wrocław, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), "Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa", w: Harasim W. (red.), Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, s. 132-138, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A. (2005), "Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa", w: Makowski K. (red.), Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, Warszawa, s. 63-75, afiliacja: Inna.

 

 1. BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), "Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów", w: Dutkiewicz W.  (red.), Studia Psychologii , ATK, Warszawa, s. 37-75, afiliacja: Inna.

-