Prof. Andrzej Kabat

Department of Administrative and Public Economic Law
Associate Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

KABAT A. (2014), "Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2012 - 2013", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (57), s. 9-31, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2014), "Direct application of the Constitution in the case law of administrative courts: the systemic determinants and the adjudicative aspect", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, Jubileuszowe wydanie, s. 83-95, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2012), "Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych – uwarunkowania ustrojowe i aspekt orzeczniczy", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2, s. 9-19, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2012), "Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2010-2011", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5(44), s. 9-31, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2010), "Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-2009", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 4(31), s. 9-35, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2010), "Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6 (32-33), s. 185-202, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2010), "Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kszatłtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6, s. 185-202, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2009), "Glosa do wyroku siedmiu sedziów Naczelnego Sadu Administracyjnego  z dnia 15 pazdziernika 2008 r., II GSK 494/07", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2008), "Uchwały naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-2007", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (21), s. 9-32, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2008), "Glosa do wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 14 wrzesnia 2007 r., II FSK 700/07", JURYSDYKCJA PODATKOWA, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Kabat-Rembelska J. (2007), "Interpretacja przepisów prawa podatkowego-korzyści po zmianach?", PRAWO I PODATKI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2006), "Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16  stycznia 2006 r., I FPS 3/05", PRAWO I PODATKI, 2, s. ---, afiliacja: ALK.

KABAT A., Biegalski A. (2005), "Procedura wzajemnego porozumiewania sie w świetle regulacji ordynacji podatkowej", PRZEGLĄD PODATKOWY, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Biegalski A. (2005), "Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych", PRAWO I PODATKI, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (2004), "Właściwość Sądów Administracyjnych", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (2004), "Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych regulacjach procesowych", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2004), "Skarga do sądu administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru bankowego (zagadnienia wybrane)", PRAWO BANKOWE, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (2003), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego- Ośdorek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 14 lutego 2002 r., I SA/ Po 461/01", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Biegalski A. (2002), "Charakter prawny i stosowanie procedury wzajemnego  porozumiewania się w międzynarodowych umowach podatkowych (art. 25 ust. 1 i 2 Modelu Konwencji OECD)", KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO, 2-3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (2001), "Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjności prawa", PRZEGLĄD SEJMOWY, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (1999), "Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - zagadnienia wybrane", PAŃSTWO I PRAWO, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1998), "Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1988), "Wpływ organów orzekających na kierowanie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1987), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1986", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1987), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 55/85", NOWE PRAWO, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1987), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego procesowego i ustaw amnestyjnych", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Pawela S. (1987), "Model postepowania przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez trybunał Konstytucyjny", PAŃSTWO I PRAWO, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1987), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1986), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego materialnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1986), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego matarialnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Pawela S. (1986), "Przebieg postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnego", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1985), "Przegląd Uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1984 w zakresie prawa karnego materialnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1985), "Przegląd uchwał Sądu Najwyzszego podjętych w roku 1984 w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego, postępowania w sprawie nieletnich i ustaw amnestyjnych", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1984), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1983", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1984), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1983 w zakresie prawa karnego procesowego, prawa wykonawczego i amnestii", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1984), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1983 r., Rw 1239/82", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1983), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1982", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1983), "Dopuszczalność publikowania wiadomości z postepowania przygotowawczego wświetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1983 roku", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1982), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w 1982 r.", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1982), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1980 r., V KRN 272/80", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1982), "Postępowanie odwoławcze (uwagi na tle niektórych proponowanych zmian)", PROBLEMY PRAWNICZE, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1982), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego podjętych w 1981r.", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1982), "Nowelizacja niektórych przepisów kodeksu karnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s. ----, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1980", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1980 w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Zasada bezpośredniości  i ciągłości na tle przepisów k.p.k ", PROBLEMY PRAWNICZE, 8-9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Kara i zasady jej wymiaru według projektu zmian kodeksu karnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Przestępstwa przeciwko mieniu (uwagi na marginesie projektowanych zmian", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1978 r., IV KR 32 7/78", NOWE PRAWO, 9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1981), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1980r., V KRN 272/80", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1980), "Zasady wymiaru kary za przestępstwa o mniejszym stopniu społecznego niebezpieczeństwa", PROBLEMY PRAWNICZE, 4, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1980), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego  w zakresie prawa karnego materialnego i wykonawczego, podjętych w 1979 r.", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1980), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1979 w zakresie prawa karnego procesowego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1980), "Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 208 kodeksu karnego (zagadnienia wybrane)", PROBLEMY PRAWNICZE, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1979), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1978 roku", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1979), "Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego według wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1979), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego i ustaw amnestyjnych", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1978), "Kara ograniczenia wolności w praktyce sądów powszechnych w latach 1970-1975", ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, 89, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1978), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1977 r.", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1978), "Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1978), "Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej co do orzekania kary grzywny (zagadnienia wybrane)", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1977), "Oskarżyciel posiłkowy w świetle wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ochrony interesów pokrzywdzonego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Młynarczyk Z. (1975), "Uwagi o stanie realizacji kodyfikacji karnej", NOWE PRAWO, 10-11, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1975), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1974r., I Kr 63/74", NOWE PRAWO, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1974), "Przestępstwa podobne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego", NOWE PRAWO, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1973), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1972 r., VI KZP 57/71", NOWE PRAWO, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1971), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1970 r., VI KZ 43/69", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1971), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1971 r., VI KZP 71/70", NOWE PRAWO, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwiński B. (1971), "Warunkowe zwolnienie a poprzednia karalność skazanego i poprzednie warunkowe zwolnienie", NOWE PRAWO, 5, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1971), "Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwowski J. (1970), "Stanowisko sądów w sprawie warunkowego zwolnienia a opinie i wnioski administracji zakładów karnych", PRZEGLĄD PENITENCJARNY, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1970), "Przestępstwa podobne w ujęciu kodeksu karnego", NOWE PRAWO, 11, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwowski J. (1970), "Warunkowe zwolnienie na tle praktyki poszczególnych województw za lata 1964-1968", NOWE PRAWO, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwowski J. (1970), "Warunkowe zwolnienie a rodzja popełnionego przestępstwa", NOWE PRAWO, 2, s. 7-8, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1969), "Odpowiedzialność karna przy powrocie do przestępstwa w ujeciu kodeksu karnego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 8, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1969), "Kara ograniczenia wolności w ujeciu ustawodawstwa karnego", PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 1969, s. 10-11, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1969), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1968 r.  Rnw 16/68", NOWE PRAWO, 6, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1969), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1968 r. V KRN 16/68", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1969), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., VI KZP 41/69 ", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1968), "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1967 r . V KRN 832-66", NOWE PRAWO, 4, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1968), "Prewencja generalna i indywidualna a warunkowe zwolnienie'", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1967), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1966r., Rw 360 /66", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1967), "Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1966 r., Rw 516 /66", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwowski J. (1967), "Tożsamosć  rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Młynarczyk Z. (1966), "Przedawnienie recydywy", NOWE PRAWO, 3, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1966), "Recydywa w ujeciu ostatnich wytycznych Sądu Najwyższego w sprawach chuligańskich", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1965), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia  5 listopada 1964 r. VI KO 34/64", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s. ----, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1964), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1964r., VI KO 36-64", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Śliwowski J. (1962), "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1962 r.VI KO 62", PAŃSTWO I PRAWO, 5-6, s. ---, afiliacja: Inna.

Monografie:

KABAT A., Niezgódka - Medek M., Dauter B. (2020), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wydanie 8.", Wolters Kluwer Polska, afiliacja: ALK.

KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Niezgódka - Medek M., Gruszczyński B. (2017), "Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydanie 9.", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Dauter B., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2016), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

BABIARZ S., DAUTER B., GRUSZCZYŃSKI B., Hauser R., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2015), "Ordynacja podatkowa. Komentarz", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2013), "Ordynacja podatkowa. Komentarz", LexisNexis, Warszawa, afiliacja: ALK.

KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2013), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

KABAT A., Hauser R., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), "Ordynacja podatkowa. Komentarz", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: Inna.

KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2010), "Ordynacja podatkowa. Komentarz", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

KABAT A., Borkowski G., Kmieciak Z. (2001), "Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001", Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

MUDRECKI A., Klat-Górska E., Bochenek W., Jaroszyński K., KABAT A., Kabat-Rembelska J., Sobieralski K., Wrzesińska-Nowacka A. (red.), (2018), "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków", ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

KABAT A. (2019), "Rozstrzygnięcie organu międzynarodowego jako podstawa wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego", w: Korczak J., Sobieralski K. (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Presscom, Wrocław, s. 139-149, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2018), "Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego", w: Wojciech Chrościelewski, Zbogniew Kmieciak (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego , Wolters Kluwer Polska, s. 109-120, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2017), "Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1127-1136, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2015), "Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane)", w: Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczyrk, s. 663-671, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2014), "Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych (zagadnienia procesowe)", w: Michalina Duda, Monika Munnich, Adam Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, Lublin, s. 147-162, afiliacja: ALK.

KABAT A. (2005), "Stosowanie Konstytucji w działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: --- (red.), Prawo w służbie obywatela, ---, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2005), "Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie NSA", w: Działocha K. (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2005), "Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Ochendowsk E. (red.), Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, Toruń, s. ----, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2005), "Wnioski i pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego", w: Góral J., Hauser R., Trzciński J. (red.), Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2002), "Pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego", w: Pikulski S., Pływaczewski W., Dobkowski J. (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego : studia dedykowane prof. Wincentemu Bendarkow, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2001), "Instytucja autokontroli w ujeciu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym", w: --- (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków, s. ----, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2001), "Pierwsze pytanie prawne w Trybunale Konstytucyjnym", w: Rymarz F., Jankiewicz A. (red.), Trybunał Konstytucyjny Księga XV - lecia, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (2000), "Status prawny związku sportowego", w: Szwarc A., J. (red.), Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1999), "Prawo do sądu w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym", w: Jankiewicz A. , Dębowska-Romanowska T.  (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa.Księga pamiątkowa ku czci Natalii Gajl, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1997), "Przepisy Konstytucyjne w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Trzciński, J., Banaszek B. (red.), Studia nad Prawem Konstytucyjnym, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, Wrocław, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1997), "Prawo do sądu jako gwarancja ochrony prawa człowieka w sprawach administracyjnych", w: Wiśniewski L. (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1996), "Pytania prawne w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego", w: Jankiewicz A., Trzciński J.  (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Janiny Zakrzewskiej, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A. (1994), "Kompetencja prezydenta wynikająca z art. 18 ust.4 Małej Konstytucji - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego", w: Trzciński J. (red.), Postępowanie ustawodawcze w Polskim Prawie Konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

KABAT A., Hauser R. (1994), "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego ", w: Jankiewicz, A (red.), Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.