Prof. Andrzej K. Koźmiński

Department of Management
Full Professor

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński - członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 50 książek z dziedziny zarządzania publikowanych  w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Honorowy Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017)  

PUBLICYSTYKA

Poczynając od roku 1962 artykuły i felietony publicystyczne zamieszczane w tygodnikach i dziennikach takich jak m.in.: „Życie Gospodarcze”, „Przegląd Tygodniowy”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Techniczny”, „Kierunki”, „Życie Warszawy”, „Rzeczpospolita”.  Stała ( od 2000 do końca 2005 roku) współpraca z dziennikiem Rzeczpospolita, m.in. comiesięczne komentarze „Moim zdaniem” w dodatku „Ekonomia i rynek”, stale publikowane w „Rzeczpospolitej” artykuły (mniej więcej co 2 miesiące, od maja 2012 do listopada 2013 cotygodniowe felietony, od początku 2014 do 2015 felietony zamieszczane, co dwa tygodnie w Dzienniku Gazecie Prawnej w ramach cyklu „Opinia”, ponadto incydentalna współpraca z Rzeczpospolitą i Dziennikiem Gazetą Prawną. Blog ukazywał się na Portalu Salon 24 w styczniu i lutym 2010. Od 1921 roku współpraca z miesięcznikiem „Wszystko Co Najważniejsze”.