Prof. Adam Noga

Department of Economics
Full Professor

Professor Adam Noga teaches in and heads the Department of Economics. His scientific interests focus on the problems of the theory of enterprises and competition. He was the first winner of the Citi Handlowy Bank Award for outstanding achievements in finance and economics. Moreover, Noga is the winner of the SGH Warsaw School of Economics Collegium of Business Administration Award for the best business book. Since 2011, he has been a member of the Expert Board of Poland’s National Science Centre. Since 1987, he has been a member of the Ekonomista (Economist) journal editorial board. He is also a member of the research team that develops the Balanced Development Index at Kozminski University. Noga authored reports on the privatization of Polish economy in 1996–1999. He wrote seven books, co-authored fifteen others, and published over a hundred scientific articles in JCR-listed journals.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), "Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s. 52-65, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "Europa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD", EKONOMISTA, 2, s. 320-334, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2017), "Kontrakty jako narzędzia regulowania zachowań ekonomicznych - propozycje Olivera Harta i Bengta Holmstroma", EKONOMISTA, 1, s. 84-97, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), "Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)", EKONOMISTA, 6, s. 644-674, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2016), "Profesor Jan Lipiński (1918–2016)", EKONOMISTA, 2, s. 159-160, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK", EKONOMISTA, 1, s. 32-60, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), "The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s. 267-289, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), "Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016", STATISTICS IN TRANSITION, 16, 3, s. 461-487, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2015), "Modelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.", EKONOMISTA, 1, s. 129-144, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2011), "Konsument a triada: właściciel - przedsiębiorca - menadżer w teorii przedsiębiorstw", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s. 38-46, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2006), "Możliwości konkurencji w polskiej elektroenergetyce", URZĄD REGILACJI ENERGETYKI, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2006), "Zbieżności społecznej nauki Kościoła i współczesnych teorii przedsiębiorstwa", ZESZYTY NAUKOWE WSE, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2005), "Podstawowe tendencje makroekonomiczne w 2004 roku", RAPORTY, --, s. 7-12, afiliacja: Inna.

 

 1. NOGA A. (2003), "European Insurers in Search of New Competitive Strategies", JOURNAL OF EUROPEAN FINANCIAL SERVICES, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2003), "Piąta fala konkurencji", ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SGH, ---, s. 137-165, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2003), "W kierunku zdrowego wzrostu gospodarczego", STUDIA FINANSOWE, s. 5-23, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), "The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017", Springer, Cham, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2019), "Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać przedsiebiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2009), "Teorie przedsiębiorstw", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (red.), (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie.", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (red.), (2004), "Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej", POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (red.), (2004), "Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006", WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (red.), (2003), "Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy", POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. NOGA A. (2020), "Inwestycyjny wymiar konsumpcji w ujęciu makroekonomicznym", w: A. Olejniczuk-Merta, A. Noga (red.), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 110-130, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2020), "Dobra współproduktywne i szczególna teoria zatrudnienia dla krytycznej teorii organizacji", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. do uzupełnenia, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), "Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 240-274, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 251-270, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2014), "Sieci w ujęciu teorii ekonomii", w: Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, s. 122-145, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), "Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 363-392, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2011), "Kształtowanie się aktywów i działów gospodarki polskiej do 2050 roku", w: LESZEK KUŹNICKI, red.ZBIGNIEW STRZELECKI, ANDRZEJ WIERZBICKI, JERZY KLEER (red.), Wizja przyszłości Polski studia i analizy tom III. Gospodarka i środowisko, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 105-120, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2010), "Teoria małego przedsiębiorstwa", w: Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem , WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, Wrocław,  afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2010), "Kształtowanie się aktywów i działów gospodarki polskiej do roku 2050", w: Kleiber M. (red.), Raport Polska 2050, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, Warszawa,  afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2010), "Przedsięwzięcie Facebook a teorie przedsiębiorstw", w: Sobecki R., Szymański W. (red.), Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2010), "Strategie przedsiębiorstw europejskich w kryzysie", w: W. Siwniński, D. Wojtowicz (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 87-97, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2009), "Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem.Tom I Własność., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 47-79, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2009), "W kierunku teorii kosztów transformacji", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 311-325, afiliacja: ALK.

 

 1. NOGA A. (2008), "Strategije konkurencji wuzow w Polsze", w: - (red.), Strategija WUZ-ow, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA, Moskwa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2008), "Niekompletność rynków i sposoby jej redukcji", w: Mączyńska E., Sadowski Z. (red.), Księga jubileuszowa poświęcona 90-leciu urodzin Profesora Jana Lipińskiego, O kształtowaniu ładu gospodarczego, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 39-51, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2005), "Oskar Lange a współczesne modele gospodarki rynkowej", w: Sadowski Z. (red.), Oskar Lange a współczesność, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, s. 279-289, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2005), "W oczekiwaniu na druga fazę transformacji gospodarczej", w: Dach Z, Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. NOGA A. (2004), "Klincz mikro – i makroekonomii", w: Lis S., Miklaszewski S. (red.), Transformacja – Integracja – Globalizacja, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

NOGA A. (2004), "Nowe podstawy mikroekonomii i mezoekonomii długookresowego wzrostu gospodarczego", w: Kołodko G.W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ

.