Sylwia Hałas-Dej

PhD Sylwia Hałas-Dej

Centrum Doradztwa I Kształcenia Menedżerów
Dyrektor CDiKM (KEBS)