PhD Sławomir Wymysłowski

Department of Finance
Teaching Professor

Sławomir Wymysłowski, Ph.D., teaches and heads the Division of Corporate Finance in the Department of Finance. He is Vice-Dean of the College of Finance and Economics responsible for studies in Finance and Accounting (since 2012) and Economics (since 2020). Wymysłowski specializes in corporate finance, business plans, financial analysis, and business valuation. He authored several scientific articles devoted to the issues of the above. He employs a significant part of own findings during his classes. In 1998–2002, he prepared several expert opinions on customer protection commissioned by the Parliamentary Competition and Consumer Protection Commission.

Most Significant Scientific Publications of the Last 10 Years:

“Decyzje inwestycyjne” (Investment Decisions), in: Finanse w decyzjach menedżerskich (Finances in Managerial Decisions), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016;

Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (Corporate Finances Without Secrets), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014;

“Decyzje inwestycyjne” (Investment Decisions), in: Finanse organizacji gospodarczych bez tajemnic (Corporate Finances Without Secrets), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Monografie:

 

 1. WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), "Biznesplan w teorii i praktyce", Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2016), "Decyzje inwestycyjne", w: Marta Postuła (red.), Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2008), "Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim", w: A. Z. Nowak, M. Szałański  (red.), Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 81-92, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 243-312, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 313-346, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2007), "Jak zarządzać kapitałem obrotowym?", w: W. Szczęsny (red.), Finanse Firmy, C.H.BECK, Warszawa, s. 201-242, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2006), "Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej", w: Lewicka-Strzałecka Anna (red.), Edukacja Konsumencka, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 241-253, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka", w: Turyna J., Szczęsny W. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 301-312, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Otoczenie banku", w: Kosiński B. i Nowak A. Z.  (red.), Bank depozytowo-kredytowy, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 140-151, afiliacja: Inna.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2004), "Marketing bankowy", w: Kosiński B. i Nowak A. Z.  (red.), Bank depozytowo-kredytowy, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 152-169, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2003), "Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa ", w: Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. BECK, Warszawa, s. 199-257, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2003), " Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa", w: Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. BECK, Warszawa, s. 258-287, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WYMYSŁOWSKI S. (2003), "Czynniki determinujące rozwój polskich przedsiębiorstw", w: Wich U. (red.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 389-396, afiliacja: Inna.

 

.