PhD Rafał Żebrowski

Department of Civil Law
Senior Lecturer

Rafał Żebrowski, Ph.D., teaches and does research at Kozminski University since 2016 in the following subjects: Commercial Law, Bankruptcy Law, Mergers and Acquisitions. In teaching, he applies practical experience gained as legal counsel who specializes in the types of law taught at Kozminski University so that his classes – except for the traditional academic dimension – retain a practical element, which is necessary for all lawyers. Furthermore, since 2018, Żebrowski is Rector’s Plenipotentiary for Professional Practice of Law students, and since 2016, he has been a reviewer of several dozen master’s theses written by the students who participated in Professor Józef Okolski’s seminar on commercial law. Moreover, Żebrowski was auxiliary supervisor for two doctoral theses concluded with a defense at Kozminski University, both written by the participants of Graduate Law Seminar at Kozminski University under Professor Józef Okolski’s supervision. Żebrowski lectures Commercial Companies Law to law counsel training students at the Warsaw Bar Association.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. ŻEBROWSKI R., OKOLSKI J. (2018), "Aktualne problemy regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych", IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi. (Komitet red.) Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Wrocław 2018, 1, s. 821-831, afiliacja: ALK.

 

  1. ŻEBROWSKI R. (2014), "Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, s. 415-428, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. OKOLSKI J., ŻEBROWSKI R. (2019), "Nowy model zarządzania i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa", w: P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 205-214, afiliacja: ALK.

 

  1. ŻEBROWSKI R., OKOLSKI J. (2018), "Aktualne problemy regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych", w: A. Dańko-Roesles, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi: Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Wrocław, s. 821-832, afiliacja: ALK.

 

  1. ŻEBROWSKI R. (2012), "Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych", w: Mateusz Woiński (red.), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, POLTEXT, Warszawa, s. 199-214, afiliacja: Inna.

.