PhD Piotr Maciąg

Department of Economics
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), "Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s. 52-65, afiliacja: ALK.

MACIĄG P. (2016), "Wirtualna a doskonała konkurencja", E-MENTOR, 5 (67), s. 46-52, afiliacja: ALK.