PhD Piotr Kaczmarek-Kurczak

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business
Senior Lecturer

Piotr Kaczmarek-Kurczak, Ph.D., is an Assistant Professor in the Department of Entrepreneurship and Business Ethics. In his research work, he focuses on such subjects as modern forms of entrepreneurship (start-ups, born global, space sector, Industry 4.0, creative sectors) and the building of innovation systems based on knowledge in private companies and public and self-government institutions. He implements intrapreneurial projects in companies – especially in the field of innovation development, knowledge management, and the use of modern technologies. He is a member of the Space Studies Center at Kozminski University/ESA_Lab@Kozminski He is an external expert of the Future Industry Platform – a government institution dealing with the transformation of Polish industry according to the ideas of Industry 4.0. He authored articles on Industry 4.0 development published on przemyslprzyszlosci.gov.pl, along with articles on management, entrepreneurship, and business in the Polityka weekly.

 

Research projects:

January 1, 2012–October 31, 2014 – Capital Business Forum, program name: “Operational Programme Human Capital. Priority VIII. Regional Human Resources for the Economy. Measure 8.1. Developing a Workforce and Enterprises in the Region;” domestic project, no. UDA-POKL.08.01.02-14-137/11, researcher.

October 19, 2007–April 18, 2010 – “Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce” (International Entrepreneurship in Poland), own research project, no. N N115 2566 33 / 2566/B/H03/2007/33, researcher.

 

Awards:

Kozminski University Rector’s Award for scientific achievements in 2011, 2013, and 2016.

Most significant academic achievements:

2014–2016 – Founder and first Head of the Examination Center: a testing and examining institution of Kozminski University.

Since 2020 – head of the Entrepreneurship specialization for Bachelor students in Polish.

2020 and 2021 – co-author of training programs implemented by the Future Industry Platform on digital transformation and Industry 4.0 development for Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), "The FFM personality traits and general and domain-specific self-efficacy, and social support as predictors of small business performance in cultural and creative industries: A longitudinal and cross-sectional studies", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 101, s. 487, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2016), "Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne", ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE, 19, 1, s. 103-137, afiliacja: ALK.

 

 1. Kaczmarek M., KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "Poczucie własnej skuteczności (ogólne i specyficzne) i cechy wielkiej piątki a efektywność treningu do roli przedsiębiorcy", STUDIA PSYCHOLOGICZNE, 52, 4, s. 42-50, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), "Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą  i psychologii", Master of Business Administration (MBA), 4, 117, s. 23-33, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., Kaczmarek M. (2012), "Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań", MBA, 1/2012, s. 49-63, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), "Wykorzystanie stron internetowych przez eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s. 61-74, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2010), "Firmy rodzinne jako inkubatory organizacji dynamicznych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 8, 4 (30), s. 73-86, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), "Klucz w głowie. Sponsoring jako narzędzie budowania strategii", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (53), s. 18-19, afiliacja: Inna.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2001), "Kartoflana rakieta - rola państwa w polityce badawczej. Studium przypadku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (48), s. 58-60, afiliacja: Inna.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), "Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s. 40-41, afiliacja: Inna.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (1998), "Finansować naukę czy biurokrację? (polityka badawcza w świetle doświadczeń francuskich)", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6 (36), s. 20-22, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., DĄBROWSKA K. (2014), "Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych", Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "U źródeł kreatywnego świata - wzrost znaczenia kreatywności i innowacji we współczesnym świecie", w: Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K. (red.), Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, Warszawa, s. 9-33, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2014), "Kim są przedsiębiorcy? Funkcje przedsiębiorczości", w: Kaczmarek-Kurczak P., Dąbrowska K. (red.), Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmiźskiego, Warszawa, s. 34-62, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P. (2011), "Studium przypadku firmy Meble Jana. Eksport jako pomysł na wyjście z kryzysu.", w: Cieślik, J., Koładkiewicz I. (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 55-66, afiliacja: ALK.

 

 1. KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), "Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment", w: Erdener Kaynak, Talha D. Harcar (red.), Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, IMDA Press, Hummelstown, s. 165-172, afiliacja: ALK.

 

KACZMAREK-KURCZAK P. (2008), "Społeczeństwo wiedzy", w: Jemielniak, D.; Koźmiński, A. K. (red.), Zarządzanie wiedzą, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 45-77, afiliacja: WSPIZ

-