PhD Paweł de Pourbaix

Department of Marketing
Senior Lecturer

Paweł de Pourbaix, Ph.D., specializes in economics and management. He is Senior Lecturer in the Department of Marketing, with which he has collaborated since 2000. He is Head of Postgraduate Studies in Sports Management and Head of Marketing specialization in Bachelor Studies at Kozminski University. A long-time member of the Kozminski University Senate, he currently is a member of the Business Advisory Board. His research interests include young buyers’ behaviors, sports management, relationship marketing, and sales management. He conducts lectures, classes, and workshops for bachelor, master, and postgraduate studies. Moreover, he specializes in training and coaching in marketing, market analysis, advertising, sales techniques, and customer service. He authored articles, studies, and monographs in renowned journals and scientific publications devoted to marketing. Since March 2020, he co-leads the project “#marketingowa domówka” (marketing house party), for which he and his team received the Rector’s Award in the micro-educational innovation category.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), "Otwarte innowacje – istota, uwarunkowania i aktywność przedsiębiorstw", STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol.6, nr 6, s. 18-30, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), "Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2 (48), s. 407–425, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2016), "Prosumer of the XXI century – new challenges to commerce and marketing", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 15 (1), s. 89-97, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2015), "Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketingu", LOGISTYKA, 2, s. 897-903, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2015), "Otwarte innowacje a kształtowanie relacji z nabywcą", KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4 (13), s. 40-50, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2015), "Postawy pokolenia Y wobec działań marketingowych przedsiębiorstw", HANDEL WEWNĘTRZNY, Organizacje, gospodarstwa domowe i samorządy na rynku zjednoczonej Europy, 4(357) , s. 317-327, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2014), "Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw", MARKETING I RYNEK, 8, s. 372-377, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2013), "Rynkowe więzi firm z konsumentami - geneza, istota, elementy, znaczenie", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s. 11-23, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2013), "Internet jako kanał dystrybucji", HANDEL WEWNĘTRZNY, II, 3, s. 171-181, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2013), "Rola Internetu i mediów społecznościowych na rynku młodych konsumentów", HANDEL WEWNĘTRZNY, Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, styczeń-luty 2013, s. 273-285, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s. 165-173, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2012), "Portale społecznościowe a branding personalny", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 1, 209, s. 137-149, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2011), "Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian, 72, s. 565-578, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami", ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 135, s. 255-264, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2010), "Proces zakupowy młodych nabywców", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54, s. 263-270, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja werbalna", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 1, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 2, s. 43-44, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2008), "Komunikacja niewerbalna cz.2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 3, s. 41-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 1", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 7-8, s. 44-45, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Sztuka zadawania pytań", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 11, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 2", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 9, s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Pokonywanie oporu klienta, cz. 3", MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 10, s. 42-43, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), "Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,  s. 33-37, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2005), "Internet - narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 38-43, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2004), "Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta - chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s. 37-43, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), "Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002", EMERGO, 10/4, s. ----, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2003), "Postępowanie nastolatków na rynku", HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s. 35-44, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. DE POURBAIX P. (2006), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka", APERTURE, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), "Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód", PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (red.), (2004), "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. DE POURBAIX P., Warzybok A. (2018), "Marketing w procesie otwartych innowacji – istota, uwarunkowania, aktywność przedsiębiorstw", w: Zygmunt Waśkowski, Bartosz Mazurkiewicz (red.), Studia Oeconomia Posnaniensa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 18, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P., Daleka L. (2017), "Submarka jako innowacja marketingowa na przykładzie rynku wódki w Polsce", w: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec (red.), Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 407-425, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2012), "Nowomowa komputerowa wśród młodych konsumentów", w: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 243-253, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2012), "The role of the Internet and social media in the Polish young consumers market", w: Olejniczuk-Merta Anna (red.), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I  KONIUNKTUR, Warszawa, s. 143-161, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2011), "Portale społecznościowe a branding personalny", w: Waśkowski Zygmunt (red.), Komunikacja rynkowa kultura perswazja technologia, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Poznań, s. 137-149, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2010), "Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami", w: Pilarczyk B., Waśkowski Z. (red.), Komunikacja rynkowa, ewolucja wyzwania szanse, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. -, afiliacja: ALK.

 

 1. TARANKO T., DE POURBAIX P. (2009), "Niepewność w zachowaniach konsumentów i sposoby jej ograniczania", w: Garbarski L., Tkaczyk J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 175-187, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2009), "Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami", w: Czuba T. ,Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 5.0, UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ EKONOMICZNY, Sopot, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Internet w aspekcie tworzenia więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami", w: Czuba T., Reysowski M., Skruczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 302-314, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2007), "Postawy młodych konsumentów wobec działań przedsiębiorstw w zakresie tworzenia więzi rynkowych", w: Olejniczuk-Merta A. (red.), Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2005), "Internet jako nowoczesne medium w komunikacji firm z młodymi nabywcami", w: Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2005), "Młodzi konsumenci na rynku – diagnoza i perspektywy dla grupy 16-19-latków", w: Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, PRINTSHOP ARTUR PISKAŁA, Szczecin, s. 95-102, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), "Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta", w: Lechosław Garbarski (red.), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Mechanizmy oddziaływania promocji", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 227-249, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. BOGUSŁAWSKA K., DE POURBAIX P. (2004), "Instrumenty promocji", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 249-274, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P. (2004), "Istota i sposoby kształtowania więzi rynkowych firm z młodymi nabywcami", w: Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 493-500, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. DE POURBAIX P., BOGUSŁAWSKA K. (2004), "Pozycjonowanie jako element samorządowej polityki rozwoju na przykładzie Gminy Zielonka", Partnerstwo w Regionie. Samorządy - Organizacje - Mieszkańcy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, afiliacja: WSPIZ.

 

DE POURBAIX P., BARAN R. (2004), "Analiza możliwości i zagrożeń działania", w: Garbarski Lechosław (red.), Marketing. Przewodnik, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 39-62, afiliacja: WSPIZ

-