PhD Paulina Bednarz-Łuczewska

Department of Management
Assistant Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Maślanka T., Łuczewski M. (2013), "Bringing Habermas to Memory Studies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (183), s. 335-350, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Bordianu A., Rohaert S., SPENDER J. (2013), "Intangibles: theory, categories, and the Kozminski matrix", Knowledge Management Research & Practice, 11, s. 101-111, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), "Memory cultures and politics of history. A plea for Polish-Russian cooperation.", Inter, 6/2011, 6, s. 7-13, afiliacja: ALK.

Monografie:

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P. (2013), "Work and Family Roles in the Lives of Large-Family Professional Women in Poland and Germany", FRODO, Katowice, afiliacja: ALK.  

Rozdziały w monografiach:

Lewestam K., BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P. (2016), "Do You Believe in Life After Work? A Noninstrumental Defense of Work - Life Balance", w: Maria Cecilia Countinho de Arruda, Bolesław Rok (red.), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Springer International Publishing, Berlin, s. 123-131, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Łuczewski M. (2012), "Podejście biograficzne", w: Dariusz Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 91-109, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Łuczewski M. (2012), "Analiza dokumentów zastanych", w: Dariusz Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia., PWN, Warszawa, s. 163-188, afiliacja: ALK.

Łuczewski M., Maslanka T., BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P. (2012), "Transnarodowa pamięć i sfera publiczna. Zmaterializowane miejsca pamięci w Polsce i w Niemczech.", w: Elżbieta Hałas (red.), Kultura jako pamięć., NOMOS, Kraków, s. 202-226, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., Lewestam K. (2012), "Do You Believe In Life After Work? A Non-Instrumental Defense Of Work-Life Balance", w: Rok B., Sokołowska J. (red.), TRADITON AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY. Volume II: Management Ethics, Economy and Ethics, Politics, Governance, Rethinking Responsibility, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 7-13, afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), "Wie soll man Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Polen und Deutschland untersuchen?", w: Jutta Wiedmann; Michał Łuczewski (red.), Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts in Polen und Deutschland , Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, s. 15-28., afiliacja: ALK.

BEDNARZ-ŁUCZEWSKA P., ŁUCZEWSKI M. (2011), "Polnische und deutshche Erinnerungskultur. Eine zusammenfassende Analyse der Fallstudien.", w: Jutta Wiedmann, Michał Łuczewski (red.), Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts in Polen und Deutschland, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenscha