PhD Michał Wojna

Department of Economics
Senior Lecturer

Michał Wojna, Ph.D., is Senior Lecturer at Kozminski University since 2005. Previously, he worked in the Academy of Finance. Wojna’s scientific interests include economics, health economics, macroeconomics, social capital, competition, microeconomics, health care, and health care sector management. He participated in numerous Polish and international conferences.

Research Projects:

2017–2018: “Corporate Social Responsibility and Market Entry,” implemented within the statutory activity of Kozminski University; researcher.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. BUCCELLA D., WOJNA M. (2019), "“Green” Managerial Delegation and Environmental Corporate Social Responsibility in Different Market Structures", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 27, No. 4/2019, s. 2-22, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCCELLA D., WOJNA M. (2018), "“GREEN” MANAGERIAL DELEGATION AND ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN DIFFERENT MARKET STRUCTURES ", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 98-108, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M., BUCCELLA D. (2018), "Price competition and entry under corporate social responsibility product differentiation", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, 36, s. 248-254, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCCELLA D., WOJNA M. (2017), "Corporate Social Responsibility and Market Entry", ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT- BOOK OF PROCEEDINGS, -, s. 149-159, afiliacja: ALK.

 

 1. LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), "Costs of diabetes and its complications in Poland", European Journal of Health Economics, 15, 6, s. 653-660, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M. (2012), "Wydolność systemów ochrony zdrowia w obliczu postępu technologicznego w medycynie", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6, s. 98-111, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2009), "Funkcja niedoboru jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce", EKONOMISTA, 2, s. 211-227, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i oslabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia", ZDROWIE PUBLICZNE, I, 118, s. 59-64, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2007), "Regulatory w publicznym systemie ochrony zdowia w Polsce", ZDROWIE PUBLICZNE, 2, s. 253-259, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJNA M. (2004), "Sieci kooperacyjne przedsiebiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej ", ZESZYTY NAUKOWE WSUIB,  afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2006), "Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania w ochronie zdrowia", WYDAWNICTWO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2010), "Regulatory w różnych systemach finansowania ochrony zdrowia", w: Ryć K. , Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sposoby finansowania , WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, Warszawa, s. 160-172, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Niedobor jako regulator w publicznym systemie ochrony zdrowie. Model formalny.", w: Skrzypczak Z., Ryć K. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publicznya rynek., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 51-64, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJNA M., Adamczyk-Kloczkowska B. (2008), "Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia", w: Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, WNWZUW, Warszawa, s. 10-20, afiliacja: ALK.

 

 1. WOJNA M. (2004), "Rok 2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych", w: Noga A. (red.), Raport o stanie finansowym Państwa, WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. WOJNA M. (2004), "Pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie warunków do powstawania regionalnych systemów produkcyjnych - podejscie systemowe", w: Noga A. (red.), Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, WYDAWNICTWO LAM, Warszawa, s. ---, afiliacja: Inna.

.