PhD Michał Hudzik

Department of Criminal Law
Assistant Professor

Michał Hudzik, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of Criminal Law. His scientific interests focus on law and criminal procedures, especially in terms of responsibility for acts committed abroad, international cooperation in criminal cases, law of evidence, and extraordinary means of appeal. Michał Hudzik combines scientific interests with practice by acting as a member of the Supreme Court Research and Analysis Bureau.

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. Hudzik B., HUDZIK M., Lekston A., Gasior M. (2018), "Sudden unexplained cardiac deaths in young adults: a call for multidisciplinary approach", ACTA CARDIOLOGICA, 73(1), s. 7-12, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2017), "Miłość, egzaminy i... rewolwer. Zabójstwo, eutanazja czy samobójstwo", PALESTRA, 13/2017, s. 117-129, afiliacja: ALK.

 

 1. BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), "Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania)", PAŃSTWO I PRAWO, 2, s. 136-141, afiliacja: ALK.

 

 1. Hudzik B., HUDZIK M., Polonski L. (2014), "Choosing wisely. Avoiding too much medicine", CANADIAN FAMILY PHYSICIAN, 60, -, s. 873-876, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 5-6, s. 198-203, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s. 138-143, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2012), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s. 156-160, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2011), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s. 153-156, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2011), "Przegląd orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 11-12, s. 137-141, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2009), "Konwencja o przekazywaniu skazanych z 1983 r. - kilka uwag o zasadach jej stosowania (na marginesie artykułu P. Kardasa i sprawy Jakuba T.)", PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7-8, s. 79-86, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Wielka Nowelizacja procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), "Z zagadnień prawa i procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Redakcja monografii:

 

 1. HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (red.), (2012), "Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (red.), (2011), "Zagadnienia prawa dowodowego", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Gardocki L., Godyń J. (red.), (2010), "Dialog między sądami a trybunałami", SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. HUDZIK M. (2018), "Wyrok SN z dnia 13 wrzesnia 2013 r. (sygn. akt SDI 21/13)", w: R. Tymiański (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Medycyna Praktyczna, Kraków, s. 33-44, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2011), "Wyjątki od reguły wykluczania dowodów w prawie amerykańskim", w: J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 55-64, afiliacja: ALK.

 

 1. HUDZIK M. (2009), "W sprawie martwego urodzenia i jego niektórych skutkach prawnych ", w: Gardocki L.,  Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K. (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 121-128, afiliacja: Inna.

 

 1. HUDZIK M. (2009), "O możliwości konwalidowania braku upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Kadr MON do wyrażania stanowiska Ministra Obrony Narodowej w procesie delegowania sędziego sądu wojskowego (kilka uwag ...)", w: Gardocki L.,  Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K. (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, SĄD NAJWYŻSZY RP, Warszawa, s. 105-119, afiliacja: Inna.

-