PhD Marta Wojtyra-Perlejewska

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business
Assistant Professor

Marta Wojtyra-Perlejewska, Ph.D. in social science with specialization in management and quality studies, is Assistant Professor in the Department of Entrepreneurship and Business Ethics. Her dissertation (with honors) focused on the cooperation of advisors with owners of family companies in succession processes. She holds an M.Eng. in management and Bachelor in English Philology. She received training from the International Management Teachers Academy and the training course Szkoła Trenerów Biznesu (School of Business Trainers). She twice received Kozminski University Rector’s Award for her research. Her scientific interests concentrate on family companies, business exit strategies for entrepreneurs, and consulting for small and medium-sized companies. She authored several scientific publications in the field of entrepreneurship.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. KĄCIAK E., KOŁADKIEWICZ I., WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., Thongpapanl N. (2020), "The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies", INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online,  afiliacja: ALK.

 

  1. WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVII, Zeszyt 6, Część II, s. 121-145, afiliacja: ALK.

 

  1. WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2016), "Facilitating business transfer in Poland – an analysis of matching platforms", MARKETING I RYNEK, 12, s. 27-36, afiliacja: ALK.

 

  1. WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), "Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 14, nr. 3 (62), s. 89–106, afiliacja: ALK.

 

  1. WOJTYRA-PERLEJEWSKA M. (2016), "Ku ułatwieniu transferu biznesu w Polsce - analiza platform umożliwiających łączenie kupujących i sprzedających przedsiębiorstwa", MARKETING I RYNEK, 23, 12, s. 27-36, afiliacja: ALK.

 

WOJTYRA-PERLEJEWSKA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), "Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVI, Zeszyt 7, Część I, s. 23-38, afiliacja: ALK

.