Połeć M., mgr

PhD Marta Połeć

Department of Management
Research Assistant

Marta Połeć – Asystentka w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, doktorantka nauk humanistycznych o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magister nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: Zarządzanie oraz Etnologia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: Zarządzanie Kulturą i Mediami). Aktualnie prowadzi projekt pt. „Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych” w ramach konkursu Preludium organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatka III edycji przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowego Grantu – w jego ramach kierowała 4-letnim projektem badawczym pt. „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych w Polsce”. Działa w Street Music Research Unit. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nieformalnej organizacji, przedsiębiorczości, etnografii, sztuki ulicznej i przestrzeni miejskiej.