PhD Marek Panfil

Department of Finance
Senior Lecturer

Redakcja monografii:

PANFIL M., WNUCZAK P. (red.), (2021), "Wycena spólek w czasach kryzysu. Przypadek pandemii", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

Jankowska M., Pawełczyk M., Augustyn S., PANFIL M. (red.), (2019), "Znaczenie wyceny własności intelektualnej", Akademia WSB, Warszawa, afiliacja: ALK.