PhD Łukasz Kowalik

Department of Management
Assistant Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

KOWALIK Ł. (2016), "Ochrona prywatności a globalny rynek teleinformatyczny ", ZESZYTY NAUKOWE COLLEGIUM BALTICUM, 11, s. -, afiliacja: Inna.

KOWALIK Ł. (2016), "O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems) w strategii przedsiebiorstwa branży IT", Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński, 3, s. -, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

KOWALIK Ł. (2018), "Elektromobilność jako impuls do powstania nowych modeli biznesowych", w: W. Drożdż (red.), Elektromobilność w rozwoju miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 33-48, afiliacja: ALK.