PhD Leon Ciechanowski

Department of Management in the Network Society
Assistant Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. CIECHANOWSKI L., JEMIELNIAK D., Gloor P. (2020), "TUTORIAL: AI research without coding: The art of fighting without fighting: Data science for qualitative researchers", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, vol. 117, s. 322-330, afiliacja: ALK.

 

  1. MAZUREK G., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., CIECHANOWSKI L., Stróż A., Gloor P. (2019), "In bot we trust: A new methodology of chatbot performance measures", BUSINESS HORIZONS, vol. 62, issue 6, s. 785-797, afiliacja: ALK.

 

  1. CIECHANOWSKI L. (2017), "Has the Philosopher Stone of the Interaction Between First- and Third-Person Data Finally Been Found? ", Constructivist Foundations, 12(2), s. 203-205, afiliacja: Inna.

 

  1. CIECHANOWSKI L., Krześniak  A., Nyboe  J., Pacuska-Chojecka  M., Żurkowska  D., Michalak  J., Bielecki  M. (2016), "Kiedy nie mam zdania znaczy wiele - moderatory i mediatory związanych z wiekiem zmian w skłonności do udzielania odpowiedzi beztreściowych ", Problemy Zarządzania , vol. 14, nr 2 , s. 9-23 , afiliacja: Inna.

 

  1. CIECHANOWSKI L. (2013), "Inner Experience and Neuroscience: Merging Both Perspectives ", Philosophical Psychology , 28(2), s. 302-306, afiliacja: Inna.

 

  1. CIECHANOWSKI L. (2011), "Mechanika kwantowa a Świadomy umysł", Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria , 2, s. -, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. CIECHANOWSKI L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Wegner K. (2018), "The Necessity of New Paradigms in Measuring Human-Chatbot Interaction", w: M. Hoffman (red.), Advances in Cross-Cultural Decision Making, Springer International Publishing, s. 261, afiliacja: Inna.

 

CIECHANOWSKI L., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., Magnuski M., GLOOR P. (2018), "Muse headband:Measuring Tool or a Collaborative Gadget?", w: LeitãoJoão, Devezas Tessaleno (red.), Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics, Springer, s. -, afiliacja: Inna