PhD Krzysztof Chmielewski

Department of Marketing
Vice-Dean of the College of Management

Krzysztof Chmielewski, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of Marketing, Associate Dean in the College of Management for Bachelor Studies in English, and Rector’s Plenipotentiary for Professional Practice. His scientific interests focus on strategic brand management, especially in corporate brands and international marketing. He received a bachelor’s degree in Business Administration at National Louis University (Chicago, USA) and a master’s degree in International Business Management at the University of Bradford (UK). Chmielewski participated in many international scientific conferences. He published numerous articles in the field of marketing in scientific and professional journals. Moreover, he supervised numerous master’s and bachelor’s theses, and he gave guest lectures at universities in such countries as Canada, New Zealand, Estonia, Germany, Austria, and Turkey.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. Zadykowicz A., CHMIELEWSKI K., SIEMIENIAKO D. (2020), "Proactive customer orientation and joint learning capabilities in collaborative machine to machine innovation technology development: the case study of automotive equipment manufacturer", Oeconomia Copernicana, Vol. 11 No. 3, s. 531-547, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2018), "PROCES ZARZĄDZANIA MARKĄ KORPORACYJNĄ: RAMY ANALITYCZNE ORAZ ZAGADNIENIA DLA DALSZYCH BADAŃ", Handel Wewnetrzny, 1, 4, s. 53-64, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2015), "Rola marki korporacyjnej w portfelu marek", LOGISTYKA, 2, s. 1160-1165, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K., TARANKO T. (2014), "Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 4, s. 133-143, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2014), "Kreowanie wartości przez marki korporacyjne", MARKETING I RYNEK, 8, s. 344-348, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2013), "Meausuring the financial aspects of brand extensions", PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 21, s. 145-154, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2013), "Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej", HANDEL WEWNĘTRZNY, 3, s. 180-187, afiliacja: ALK.

 

 1. DE POURBAIX P., CHMIELEWSKI K. (2013), "The role of social media in the young consumers market - case study for Poland and German", VISNYK DERZHAVNOGO UNIVERSYTETU L'VIVS'KA POLITEKHNIKA, 762, s. 165-173, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2016), "Corporate Brand Management", GRIN Verlag, Munich, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2012), "Marketing Research and Planning", Cengage Learning Custom, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. CHMIELEWSKI K., Saykiewicz J. (2012), "The role of Corporate Brands in Market Development", w: International Management Development Association (red.), GLOBAL COMPETITIVENESS IN A TIME OF ECONOMIC UNCERTAINTY AND SOCIAL CHANGE: CURRENT ISSUES AND FUTURE EXPECTATIONS, International Management Development Association (IMDA), Helsinki, s. 371-378, afiliacja: ALK.

 

 1. CHMIELEWSKI K. (2011), "The role of trust and leadership in the global marketing driven organization", w: Arnold Pabian (red.), Zarządzanie Działalnością Marketingową w Skali Krajowej, Międzynarodowej i Globalnej, Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, Częstochowa, s. 191-211, afiliacja: ALK.

 

CHMIELEWSKI K. (2010), "Comparative Analysis Of Integrated Promotions Aimed At Children In Poland And Germany", w: Pabian A. (red.), Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, CZĘSTOCHOWSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, Częstochowa, s. 272, afiliacja: ALK

-