PhD Karolina Mikołajewska-Zając

Department of Management in the Network Society
Research Assistant

Karolina Mikołajewska-Zając, PhD, studies digital organizations, particularly online platforms. Her theoretical interests are located on the intersection of organizational theory, media theory, and new technologies. In empirical research, she especially platform economy explores, social consequences of platforms’ functioning, digital economy legitimization, labor transformation, and regulation conflicts in the field of short-term rental. She conducted research projects concerning such platforms as Couchsurfing and Airbnb, based on many years of qualitative research; her projects were financed from the programs Mobilność Plus (Ministry of Science and Higher Education, 2016–2018) and Preludium (National Science Centre, 2014–2016) and implemented at the University of California, Berkeley. In 2019, she received the scholarship of the Minister of Science for outstanding young scientists. Currently, Mikołajewska-Zając is Visiting Researcher at the University of Queensland Business School, Australia. Since 2018, she has been a member of the ephemera: theory & politics in organization journal editorial board; currently, she is a member of the executive committee Thematic Group 10 – Digital Sociology in the International Sociological Association.

Selected publications:

K. Mikołajewska-Zając, “The Rhetoric of Sharing: Managerial Literature on the Sharing Economy,” in: R. Belk, G. Eckhardt and F. Bahrdi (eds.) Handbook of the Sharing Economy (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), pp. 362–374.

K. Mikołajewska-Zając, “Terms of Reference. The Moral Economy of Reputation in a Sharing Economy Platform,” in: European Journal of Social Theory, 21 (2), pp. 148–168, DOI: 10.1177/1368431017716287.

At Kozminski University, Karolina Mikołajewska-Zając teaches subjects related to the digital economy and the methodology of qualitative research such as Open Collaboration Communities, Understanding Platform Economy, Virtual Anthropology and Netnography, Information Skills in Virtual Environment, and Business Plans.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Márton A. (2022), "The four deaths of Couchsurfing and the changing ecology of the web", Internet Histories, Vol. 6, Issue 1-2, s. 68-89, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Zundel M., Márton A. (2021), "Couchsurfing with Bateson: An ecology of digital platforms", ORGANIZATION STUDIES, online, s. 1-21, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), "Terms of reference: Moral economy of reputation in a sharing economy platform", European Journal of Social Theory, Vol 21, Issue 2, s. 1-21, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2(225), s. 45-72, afiliacja: ALK.

RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej", E-MENTOR, 4 (66), s. 67-73, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., Wawrzyniak J. (2016), "Nostalgia jako narzędzie krytyki transformacji. Mit dobrego właściciela w opowieściach pracowników fabrycznych", PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ, XII, 2, s. 36-54, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Sharing as labour and as gift: Couchsurfing as an ‘affective enterprise’", EPHEMERA. THEORY & POLITICS IN ORGANISATION, 16, 4, s. 209-222, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "Alienation and rush towards change: introducing capitalism to a state-owned Polish enterprise", Oral History, 42, 2, s. 69-80, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "Bilans dezindustrializacji: Andrzej Karpiński,Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski. Jakpowstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce", STAN RZECZY, 1(6), s. 321-326, afiliacja: ALK.

JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), "A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education", GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s. 40-41, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2013), "Reprezentacja zdominowanych przez działania artystyczne. Jej szanse i zagrożenia na podstawie działalności Krzysztofa Wodiczko.", STAN RZECZY, 1, 4, s. 151-166, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2019), "The rhetoric of sharing: managerial literature on the sharing economy", w: Russell W. Belk, Giana M. Eckhardt, Fleura Bardhi (red.), Handbook of the Sharing Economy, Edward Elgar Publishing, s. 362-374, afiliacja: ALK.

STRUMIŃSKA-KUTRA M., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2018), "Alternatywne organizacje", w: W. Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 14-25, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), "'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research", w: - (red.), Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, Association for Computing Machinery, Nowy Jork, s. 1-5, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1989-2011): korporacja", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 347-370, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1851-1945): firma rodzinna", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 313-328, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2017), "Historia zakładów E.Wedel (1944-1989): Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego", w: Dominika Latusek-Jurczak (red.), Zarządzanie w Polsce. Dydaktyczne studia przypadków, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 329-346, afiliacja: ALK.

MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2015), "Negotiated Meanings of Capitalism: Biographical Narratives of. Trade Union Members and Managers of a Privatised Polish Chocolate. Factory E. Wedel", w: Andersen K., Kuhnenne M., Mittag J., Platz J. (red.), Der Betrieb als sozialer und politischer Ort. Studien zu Praktiken und Diskursen in den Arbeitswelten des 20. Jahrhunderts, VERLAG J H W DIETZ NACHF, Bonn, s. 185-210, afiliacja: ALK.

Publikacje w czasopismach popularnonaukowych:

PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Nie mogę ci pomóc, jestem koniem. O postdziennikarstwie Wykopu i Reddita", KRYTYKA POLITYCZNA, 44/2016, s. 199-216.  

.