PhD Joanna Leśniowska

Department of Economics
Assistant Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

LEŚNIOWSKA J. (2020), "Economic Burden of Rare Diseases With Common Diseases as a Comorbidity in Poland", Problemy Zarządzania-Management Issues, vol.18, nr 3 (89), s. 103-120, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., Olejniczak M. (2020), "Humanistic Health Management Programs in Anthropocene - a Vector-Borne Disease Case", Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, nr 2 (50), s. 59-73, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., Kotulska K., Jóźwiak S. (2019), "PRO 31 Medical innovation assessment and economic burden of diseases on the example of rare and common diseases in Poland", VALUE IN HEALTH, Volume 22,  Suppleme, s. S846, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2018), "Obciążenie systemu ochrony zdrowia i gospodarki kosztami generowanymi przez przewlekłe choroby niezakaźne", STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 167, s. 79-93, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2018), "Economic Burden of Non–Communicable Diseases (NCDS) In Poland", VALUE IN HEALTH, 21, S1, s. 134, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2017), "Regulatory alokacji środków finansowych na opiekę zdrowotną", PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. PRAGMATA TES OIKONOMIAS, 11, s. 123-138, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2016), "Economic burden of diseases in Poland", VALUE IN HEALTH, 19, 7, s. A627, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2015), "Reply to commentary on costs of diabetes and its complications in Poland", THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, 16, 2, s. 227-227, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2015), "Costs of mental disorders in Poland and their complications", VALUE IN HEALTH, 18, 7, s. A409, afiliacja: ALK.

KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), "Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component", Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s. 159-167, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), "Costs of diabetes and its complications in Poland", European Journal of Health Economics, 15, 6, s. 653-660, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), "Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers", ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s. 32-37, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2011), "Zdrowie i jego ochrona w UE – podstawy prawne", Zeszyt Naukowy UWiMSC, 31, s. 119-136 , afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2011), "PDB32 Cost of Diabetes and its Complications in Poland: Preliminary Results", VALUE IN HEALTH, 14, 7, s. A477, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., RUSZKOWSKI J. (2010), "Rzeczywiste, ekonomiczne koszty choroby w Polsce", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 25, s. ---, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J., Lis J., Małgorzata G., Gierczyński J., RUSZKOWSKI J. (2009), "Direct and Indirect Costs of Rheumatiod Arthritis Management in Poland", VALUE IN HEALTH, 12, 7, s. 438, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2008), "Specyfika rynku usług medycznych", Zeszyt Naukowy UWiMSC, 25, s. ---, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2008), "Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje", POLITYKA SPOŁECZNA, 2, s. 19-21, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2008), "Poland's Nurising Brain Drain To The West ", HEALTH AFFAIRS, 27, 2, s. 593, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2007), "Migration patterns of Polish doctors within the UE", EUROHEALTH, 13, 4, s. 7-8, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2007), "Skala migracji lekarzy anestezjologów do krajów UE", ANESTEZIOLOGIA I RATOWNICTWO, 2, s. ---, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2007), "Wyjechalo juz 2 tysiace pielegniarek", PULS MEDYCYNY, 18, s. ---, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2005), "Problem migracji polskiej kadry medycznej", POLITYKA SPOŁECZNA, 4, s. 18-22, afiliacja: Inna.

LEŚNIOWSKA J. (2005), "Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w ochronie zdrowia", WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 1, s. ---, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

LEŚNIOWSKA J. (2012), "Realizacja projektów promocji zdrowia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", w: Ireneusz Michałków (red.), Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa, s. 327-342, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2012), "Reformy systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i w Polsce. Główne wyzwania i problemy", w: Ireneusz Michałków (red.), Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka), Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód , Warszawa, s. 149-161, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2012), "Epidemia chorób przewlekłych wyzwaniem dla jednostek opieki zdrowotnej i gospodarki - na przykładzie cukrzycy", w: Iga Rudawska Edward Urbańczyk (red.), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa, s. 191-205, afiliacja: ALK.

LEŚNIOWSKA J. (2011), "Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla kibiców z krajów Unii Europejskiej uczestniczących w Euro 2012 w Polsce", w: Michałków I., Kariagin J. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa, s. 222-235, afiliacja: Inna.