PhD Joanna Buchalska

Department of Civil Law
Assistant Professor

Joanna Buchalska, Ph.D., is an Assistant Professor in the Department of Civil Law and a scholar of the Max Planck Institute in Munich. She participated in the COST action CA19102 “Language in the Human Machine Era” (2020) and implemented the National Centre for Research and Development project “GOSPOSTRATEG 1: The Potential for the Development and Implementation of Vacuum Railway Technology in Poland in the Social, Technical, Economic and Legal Context.” She is a legal counsel and an employee of the Polish Supreme Court. Joanna Buchalska received her doctoral degree in law at Kozminski University. Her scientific interests focus on copyright, civil, and EU law. She received a scholarship from the Office for Harmonization in the Internal Market in the Department for Industrial Property Policy under the supervision of Vincent O’Reilly (currently working at the OHIM Academy) in the Max Planck Institute in Munich. Since 2015, Professor Buchalska has been a member of the Accreditation Committee of the HR Excellence in Research at Kozminski University. She has participated in many conferences around the world, and she authored and co-authored publications focused on industrial property law and civil law. She received the Rector’s Award for scientific work in 2018/2019 and 2019/2020.

 

Scientific projects:

2016–2018 – project work with the teams “Copyright Law” and “Industrial Property Law” within the project “Right to Competence,” co-funded by the European Union from the European Social Fund+, UDA-POWER.03.01.00-00-K386/15.

2014–now – team MARKA: founder and member of an interdisciplinary project operating within Kozminski University Interdisciplinary Center under the supervision of Professor Andrzej Koźmiński. MARKA deals with brands and trademarks in legal, economic, sociological, and financial dimensions; the team consists of J. Buchalska, K. Chmielewski, K. Dąbrowska, A. Doczekalska, and P. Kaczmarek-Kurczak.

2013–now – project of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences dedicated to the popularization of Polish thought in the field of private law: blog Polish Private Law (editor of the intellectual property law section).

 

Academic Exchange:

– Germany, Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich (July 1 – August 31, 2017).

– the United Kingdom, Leicester Law School at the University of Leicester; tutor in the project “Right to Competence” (June 11–14, 2017).

– Czech Republic, Faculty of Law at Masaryk University in Brno, tutor in the project “Right to Competence” (May 28–31, 2017).

– Germany, Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich; library query (June 27–30, 2016).

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. BUCHALSKA J. (2020), "Trade Marks with a Reputation in Polish Law – an Opinion on the Polish Supreme Court Case OMEGA", GRUR International , Volume 69, Issue 2, s. 151-158, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2019), "Verfassungsmäßigkeit des Rechts, Informationen von Dritten zu verlangen, die keine Schutzrechte verletzen", GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 8-9/2019, s. 854-876, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2018), "The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (DAWNIEJ: PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ), 4, s. 44-56, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2018), "Oberster Gerichtshof 3.2.2017 - II CSK 400/16", GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6/2018, s. 580-589, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2018), "Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15 Glosa", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s. 12-34, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "Ochrona renomowanego znaku towarowego. Uwagi na gruncie wyroku Sądu Najwyższego i CSK 778/15", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVII, s. 4, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "Dzierżawa urządzeń przesyłowych a możliwość ustanowienia służebności przesyłu", MONITOR PRAWNICZY, 21, s. 1154-1163, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law", THEMIS POLSKA NOVA, 1(12), s. 86-100, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Fashion Law: A New Approach?", THE QUEEN MARY LAW JOURNAL, 8, s. 13-26, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Pseudonim jako znak towarowy ", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVI, 1, s. 7-26, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2014), "Registration of an industrial design– principle of specialty", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, 1, s. 449-459, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2014), "Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego", PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s. 46-52, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego", MONITOR PRAWNICZY, 1, s. 46-52, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Glosa do wyroku SN z dnia 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 566-569, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Instytucja odesłania w zakresie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XI/1, s. 43-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Rejestracja dóbr własności przemysłowej w świetle prawa polskiego", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 521-536, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Wyjątek Bolara - rozważania na gruncie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r, IV CSK 92/131", Medyczna Wokanda, 5, s. 219-232, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2012), "Internet a wolność środków społecznego przekazu", THEMIS POLSKA NOVA, 1(2), s. 224-239, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2010), "Ochrona wzorów wspólnotowych w prawie unijnym", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. BUCHALSKA J. (2009), "Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej", KRYTYKA PRAWA, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. BUCHALSKA J. (2015), "Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2013), "Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. BUCHALSKA J. (2019), "Gericht für den öffentlichen Dienst War die Spezialisierung im Rahmen des europäischen Gerichtswesens ein gelungenes Experiment?", w: B. Łukańko und A. Thiele (red.), Reformprozesse der Europäischen Gerichtsbarkeit, Mohr Siebeck, Göttingen, s. 35-50, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2018), "Prawne aspekty ochrony mody", w: Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko (red.), Prawo wobec kultury i sztuki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 247-268, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "Prawo do bycia zapomnianym - w orzecznictwie polskim", w: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak (red.), Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 147-169, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "The right to be forgotten", w: Jacek Sobczak, Jedrzej Skrzypczak,Ksenia Kakareko (red.), Media Law in the Time of Liquid Modernity: Hot Topics in the European and polish Media Law, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, Berlin, s. 139-150, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2017), "Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1195-1215, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Wykorzystywanie nazwiska w Fashion Law", w: Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakarenko (red.), Między Klio a Themis , Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań, s. 214-227, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Ochrona własności intelektualnej w Chinach- prawa człowieka a koncepcja wartości azjatyckich ", w: Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak  (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne , ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, Toruń, s. 703-715, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Fasion Law - kilka uwag wstępnych", w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 807-821, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2016), "Tytuł prasowy jako znak towarowy", w: Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz (red.), Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 305-319, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2015), "Ochrona nazwiska osoby zmarłej użytego w znakach towarowych", w: Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkuta (red.), Non omnis moriar.Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław, s. 111-125, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2015), "Hate speech - website administrators' liability for content on website ", w: Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak  (red.), Professionalism in Journalism in the Era of New Media , LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, Berlin, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2015), "Swobodne wykonywanie praktyk religijnych - uwagi na tle orzecznictwa", w: Stec Piotr, Załucki Mariusz (red.), Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, Kraków, s. 445-460, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2014), "Jak korzystać z prawa własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy kreatywnego?", w: P.Kaczmarek-Kurczak, K.Dąbrowska (red.), Oblicza Kreatywności Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Akademia Leona Kozminskiego, Warszawa, s. 156-177, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2014), "User Interface: Legal Protection", w: - (red.), Proceedings of the 2014 Mulitmedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, ---, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2014), "Mowa nienawiści - odpowiedzialność administratorów strony za treści umieszczone na stronie www", w: Jędrzej Skrzypczak (red.), Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse, Sciptorium, Opole, s. 193-205, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J. (2011), "Prawo własności przemysłowej", w: Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. -, afiliacja: Inna.

-