PhD Jacek Nożewski

Department of Management
Assistant Professor

Doktor nauk społecznych, medioznawca i politolog. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego działalność naukowa obejmuje komunikację społeczno-polityczną, analizę struktur agendy medialnej i publicznej oraz organizacji medialnych. W prowadzonych badaniach stara się stosować podejście interdyscyplinarne. Jego doświadczenie badawcze i akademickie opiera się na metodach ilościowych i jakościowych, w tym analizie sieciowej. Brał aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych mediów, komunikacji oraz dziennikarstwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz International Communication Association. W latach 2017-2021 pracował w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie obok działalności dydaktycznej współtworzył kierunek Big data, digital marketing and trendwatching. Do 2021 wykładowca biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics & Society w zakresie analizy sieci społecznych w ramach Collegium Da Vinci w Poznaniu.