Dr Iwona Cieślak

PhD Iwona Cieślak

Department of Accounting
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), "Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s. 95-117, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), "Ład korporacyjny i sprawozdawczość finansowa na rynku alternatywnym NewConnect z perspektywy audytorów finansowych", PRAKSEOLOGIA, 1, 157, s. 39-59, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), "Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 33, 106, s. 35-48, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "GREEN ACCOUNTING - THE FIFTH ELEMENT OF A THE BALANCED SCORECARD", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 229-243, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "The issue of management accounting in small and medium-sized enterprises", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 737-753, afiliacja: ALK.

KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), "Działalność regulacyjna Prezesa UKE a konkurencyjność i sytuacja finansowa przedsiębiorstw na przykładzie Grupy TP", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 3 (126), s. 56-71, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), "Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta", PRAKSEOLOGIA, 154, s. 135-170, afiliacja: ALK.

DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), "Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s. 7-22, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2010), "Audyt personalny jako narzędzie aktywnej polityki zarządzania ryzykiem kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s. 67-76, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2007), "Rachunek kapitału zatrudnionych w zarządzaniu wynagrodzeniami", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 38(94), s. 37, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., DOBIJA M. (2007), "Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 735, s. 5, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s. 495-510, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), "Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s. 61-77, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s. 57-72, afiliacja: WSPIZ.

Monografie:

DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), "Komitety rad nadzorczych", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), "Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń", w: Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 637-687, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2014), "Rachunek kosztów działań", w: Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 577-637, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2014), "Strategiczne narzędzia rachunkowości zarządczej", w: Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 787-837, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008", w: ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba (red.), Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, Glion-Montreux, s. 282-306, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), "Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008", w: red. Sławomir Partycki (red.), KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 693-709, afiliacja: ALK.

KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), "Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek", w: Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., Warszawa, s. 115-128, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing", w: Kral B. (red.), Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, Praga, s. 31-50, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), "Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example", w: Kral B. (red.), Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, Praga, s. 7-30, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), "The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture", w: Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S. (red.), Business Development Across Countries and Cultures, EURO MEd PRESS, Nicosia, s. 217-230, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), "A Human Resource Audit as an Active Tool for Human Resource Measurement and Management", w: Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví (red.), Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, Praga, s. 77-89, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), "Programmes in Computer Accounting at Kozminski University", w: Sevic Z. (red.), Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, Podgorica, s. 299-308, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), "Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses", w: Sevic Z. (red.), Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, Podgorica, s. 309-318, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2009), "Rachunek kosztów działań", w: Dorota D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 235-284, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University", w: Sevic Z. (red.), Contemporary issues in accounting and menagement research and education, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, Podgorica, s. 206-212, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), "Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych", w: Kiziukiewicz T. (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 293-302, afiliacja: ALK.

DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), "Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 507-552, afiliacja: ALK.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), "Fair Value as an element of risk in business activity", w: Sevic Z. (red.), Contemporary issues in accounting and management research and education, Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, Podgorica, s. 194-205, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2008), "Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej", w: Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów, s. 349-364, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2008), "Value of Human Capital and Wage Disparities", w: Górowski I. (red.), General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 289-303, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), "Measure of Labour cost in family farm ", w: - (red.), Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, Charków, s. 23-39, afiliacja: ALK.

CIEŚLAK I. (2007), "Analiza wybranych wynagrodzeń w Polsce na podstawie rachunku kapitału ludzkiego", w: - (red.), Economic analysys and control; Theory and practice, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, Żytomierz, s. -, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2007), "Analiza kapitałowa wynagrodzeń lekarzy", w: Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów, s. -, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", w: Woźniak M.G (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, MITEL, Rzeszów, s. 495-510, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2005), "Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego", w: Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów, s. 57-67, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), "Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products", w: Dobija M., Martin S.  (red.), General Accounting Theory - Towards Balanced Development, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, Kraków, s. 419-433, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Capital analysis of salaries", w: Dobija M., Martin S  (red.), General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 415-424, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), "Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego", w: Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2004), "Rachunek przepływów pieniężnych", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2004), "Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I. (2004), "Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej", w: Dobija D. (red.), Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Kształtowanie cen artykułów rolnych", w: Adamowicz M.  (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, WYDAWNICTWO SGGW, Warszawa, s. 223-233, afiliacja: WSPIZ.

KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), "Koszty pracy a kształtowanie płac i cen", w: Sojak S.  (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, UNIWERSYTET MIKOŁAJA  KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), "Budżetowanie kosztów pracy", w: Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, ABC WARSZAWA, Zakopane, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką", w: --- (red.), Rachunkowość a Controlling, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), "Badanie udziału kosztu pracy w produkcie", w: --- (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, Szczecin, s. 255-261, afiliacja: WSPIZ.