PhD Dawid Kostecki

Department of Theory, Philosophy and History of Law
Assistant Professor

Dr Dawid Kostecki - Adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa ALK, doktor nauk prawnych i magister historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA), a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał w KUL, prowadząc z zajęcia ze wstępu do prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa, europejskich standardów wymiaru sprawiedliwości czy historii politycznej i narodowej. Wykładowca przedmiotu Empirical Research in Practice w Szkole Doktorskiej ALK. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół kwestii związanych z niepozytywistyczną koncepcją prawa, aksjologią prawa, etyką prawniczą, metodologią nauk prawnych, zarządzaniem w administracji publicznej oraz wykładnią prawa.

Autor dwóch monografii: „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk” oraz „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego”, za którą otrzymał Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcie z zakresu chrześcijańskiego humanizmu. Laureat nagrody Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową w 2022 r. dla młodych pracowników naukowych za artykuł: Axiology of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.

Członek Rady Młodych Naukowców – organu doradczego przy Ministrze Nauki, a także członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz Zakładu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Wieloletni pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Od sierpnia 2022 r. dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Popularyzator nauki, wykonawca w grancie Lubelski Podcast Naukowy. Autor podcastów z zakresu teorii i filozofii prawa m.in. ,,Prawnik filozof vs Prawnik rzemieślnik”, ,,Czy prawo naturalne to zapomniana rzeczywistość?”, ,,Sprawiedliwość naczelną wartością w prawie”, ,,Zanim pójdziemy do sądu…”.