PhD Ben Sassi

Department of Theory, Philosophy and History of Law
Assistant Professor

Ben Sassi, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of Theory, Philosophy, and History of Law. He graduated in law and international relations from the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. His research focuses on the theory and history of law. Ben Sassi’s scientific interests also include sharia law, international public law, and issues related to negotiation and mediation. He is a mentor of the FORUM Kozminski Law Students Association. He is the chairman of the Organizing Committee of the First Polish Conference of Student Scientific Clubs entitled “Activities of Student Scientific Clubs During Pandemic.” Moreover, he authored scientific and advisory publications in law.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. SASSI B. (2021), "Transformacja linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących skuteczności umów międzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym po II wojnie światowej – teoria a praktyka", Transformacje, (109) 2021, s. 85-97, afiliacja: ALK.

 

  1. SASSI B. (2020), "Recenzja: Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz, Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 12 nr 4, s. 268–271, afiliacja: ALK.

.