PhD Bartłomiej Cegłowski

Department of Finance
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

CEGŁOWSKI B. (2019), "Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw", Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2018 (92), s. 37–44, afiliacja: ALK.

PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), "Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods", Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s. 34-43, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating  time-limited free cash flows", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s. 7-19, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), "Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s. 27-30, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2010), "Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw", WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3/2010, s. 61-76, afiliacja: ALK.

WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), "Zaawansowane technik planowania należności i zobowiązań handlowych", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s. 323-336, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2009), "Analiza korzyści związanych z faktoringiem", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 50, s. 46/01-46/14, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2008), "Funkcje finansowe MS Excel a kalkulacje związane z kredytami", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 42, s. 31/01 - 31/26, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2008), "Zaawansowana analiza rentowności kapitału własnego", ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, lipiec, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2008), "Faktoring jako narzędzie poprawy oferty sprzedaży", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, styczeń, s. -, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2007), "Kontrakty forward - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), "Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2007), "Koszt kredytu", DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), "Rozwój zasobów ludzkich a wzrost wartości przedsiębiorstwa", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., marzec, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), "Pomiar skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2006), "Nośniki wartości - ujęcie modelowe", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., czerwiec, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2006), "Koszt kapitału w małych przedsiębiorstwach", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 427, s. 409-416, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2005), "Wykorzystanie analizy regresji w budżetowaniu - zagadnienia podstawowe", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

KOT M., CEGŁOWSKI B. (2005), "Analiza regresji w budżetowaniu - zagadnienia zaawansowane cz.2", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., grudzień, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2005), "Koszt faktoringu - zagadnienia zaawansowane", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2005), "Analiza regresji w budżetowaniu. Zagadnienia zaawansowane (część I). Planowanie finansowe a sprzedaż", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2005), "Zarządzanie wartością z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa - uwagi ogólne", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 406, s. 37-46, afiliacja: WSPIZ.

KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), "Biznesplan dla jednostek kultury", POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s. cały numer, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Podstawy tworzenia planu finansowego ", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2004), "Faktoring jako źródło finansowania działalności w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), "Wieloasortymentowy próg rentowności", Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.  

Monografie:

CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2021), "Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach. Arkusz kalkulacyjny w praktyce", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), "Finanse z arkuszem kalkulacyjnym", PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B., NĘDZI T. (2005), "Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału", HELION, Gliwice, afiliacja: WSPIZ.  

Rozdziały w monografiach:

CEGŁOWSKI B. (2013), "Finansowe determinanty tworzenia wartości", w: Alicja Szewczyk (red.), Analiza i kontrola finansowa w praktyce, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s. 01-22, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2012), "CONTRILLING-Jak za pomoca benchmarkingu osiągnąć przewagę konkurencyjnś ns rynku?", w: Alicja Szewczyk (red.), Analiza i kontrola finansowa w praktyce, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, Warszawa, s. 70/01-70/18, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2011), "ANALIZA WSKAŹNIKOWA-Jak prawidłowo przeprowadzić analizy pionową, poziomą oraz wskaźnikową na podstawie sprawozdania średniej firmy?", w: Adam Filutowski (red.), Analiza i kontrola finansowa w praktyce, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, Warszawa, s. 51/01-52/34, afiliacja: ALK.

CEGŁOWSKI B. (2008), "Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych", w: Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa, s. 197-222, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2006), "Faktoring - ujęcie praktyczne ", w: Szelągowska A. i Pruchnicka – Grabias I. (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 133-148, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2006), "Wycena małych i średnich przedsiębiorstw - uwagi ogólne", w: Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2003), "Źródła finansowania jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw", w: Zarzecki Dariusz (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2003), "Nośniki wartości małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich", w: Urbańczyk Edward (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, WYDAWNICTWO KREOS, Szczecin, s. 00, afiliacja: WSPIZ.

CEGŁOWSKI B. (2003), "Outsourcing jako potencjalne źródło wzrostu efektywności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską", w: Trocki M., Krajewski K. (red.), Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI, Warszawa, s. 214-219, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), "Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji", w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie Wartością Firmy, KREOS, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka", w: E. Urbańczyk (red.), Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), "Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka", w: Cegłowski, B., Mielcarz, P. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji , WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s. , afiliacja: Inna.