Andrzej Kusmierz

PhD Andrzej Kuśmierz

Department of Strategy
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KIROV N., KUŚMIERZ A. (2010), "Komercjalizacja wyników badań naukowych: jak to robią inni?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 102-126, afiliacja: ALK.

 

 1. KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), "Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. 19-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), "Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 12-19, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), "Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s. 56-62, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), "Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes", PC KURIER, 8, s. 36-39, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), "Strategie szpitali w warunkach reform", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. KUŚMIERZ A. (red.), (2012), "Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. KUŚMIERZ A. (2012), "Jak pomóc ambitnym?", w: A. Kuśmierz (red.), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s. 2-18, afiliacja: ALK.

 

 1. CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), "Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change", w: Saee J. (red.), Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Routledge, Londyn, s. 164-180, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), "ENRON", w: Obłój K. (red.), Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.