PhD Aleksander Chrostowski

Department of Strategy
Teaching Professor

Professor Aleksander Chrostowski teaches in the Department of Strategy. His scientific interests include strategic management and advisory, project management, action research, and strategic analysis of organization. For several years, he was a consultant and strategic advisor using methods of action research. He was an advisor for such clients as Telewizja Polska, Wólczanka, or LOT Catering. He published in the field of economic sciences related to his research interests. He received the title of Kozminski University Professor in 2020 and an honorable mention in the category of the best MBA lecturers on the 30th anniversary of Kozminski University’s foundation. He cooperates with TVN Biznes as an expert (ca. 10 programs). Professor Chrostowski is a long-term founder of scholarships for talented youth in Muszyna (through Almanach Muszyny).

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. CHROSTOWSKI A., Hensel P., Kostera M. (2016), "Learning Organizing through Paradox: A tribute to Andrzej Zawiślak", Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, Vol 14, No 4, s. 140-147, afiliacja: Inna.

 

  1. CHROSTOWSKI A., CZACHOROWSKI W. (2013), "Doradztwo strategiczne - od koncepcji do wdrożenia. Aplikacja nowatorskiej metody MOST opartej na zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych w zarządzaniu", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 11, 3(43), s. 25-42, afiliacja: Inna.

 

  1. JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), "Action Research w teorii organizacji i zarządzania", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 131, 1, s. 41-56, afiliacja: ALK.

 

  1. KACZMAREK-KURCZAK P., CHROSTOWSKI A. (1999), "Nowy program nauczania studentów szkół zarządzania", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3 (39), s. 40-41, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

  1. JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), "Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. CHROSTOWSKI A., CZACHOROWSKI W. (2015), "Action research (doradztwo naukowe) w systemowym projektowaniu strategii", w: M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s. 211-224, afiliacja: Inna.

 

  1. CHROSTOWSKI A., Wąsikowski M. (2013), "Strategia - ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej", w: Kostera M. (red.), Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe, POLTEXT, s. 169-196, afiliacja: ALK.

 

  1. CZACHOROWSKI W., CHROSTOWSKI A. (2011), "Doradztwo organizacyjne: Obrazy z życia doradców", w: M. Kostera (red.), Organizacje w praktyce, POLTEXT, Warszawa, s. 187-210, afiliacja: Inna.

 

CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), "Wiedza i refleksja - podejście action research", w: Koźmiński A. K., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 473-500, afiliacja: ALK

-