PhD Agnieszka Doczekalska

Department of International Law and European Union Law
Assistant Professor

Agnieszka Doczekalska, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of International and European Union Law. She completed four-year doctoral studies and received her Ph.D. in law from the Department of Law at the European University Institute in Florence. She graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Łódź. Moreover, she also completed postgraduate translation studies conducted by the Center of Research and Translation Studies of the University of Łódź and the Institute of Translators, Interpreters, and International Relations at the University of Humanities in Strasbourg and Marc Bloch University in France. She studies two fields. The first is legal language in the process of creating, interpreting, and transposing EU law, which she scrutinizes within the grant SONATA (2013–2019) no. 2013/11/D/HS5/01822 of Poland’s National Science Centre, “Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej” (The Language of Multilingual European Union Law: (De)Culturalization and (De)Hybridization of Legal Language During the Creation and Transposition of European Union Law). Second is the influence of artificial intelligence on law, especially in the field of machine translation, which she analyzes within the project COST Action CA19102 (2020–2024), “Language in The Human-Machine Era.”

 

Scientific Projects:

– Secondary Proposer and board member in COST Action CA19102: “Language in The Human-Machine Era” (2020–2024).

– Principal Investigator in the grant SONATA (2013–2019) no. 2013/11/D/HS5/01822 of the Poland’s National Science Centre: “The Language of Multilingual European Union Law: (De)Culturalization and (dde)Hybridization of Legal Language During the Creation and Transposition of European Union Law.”

– Researcher in the grant SONATA BIS (2015–2018) no. 2014/14/E/HS2/00782 of the Poland’s National Science Centre: “The Eurolect: An EU Variant of Polish and Its Impact on Administrative Polish,” University of Warsaw.

– External expert in European Commission Action Grant (2016–2018) no. HT.4983/SI2.738977: “Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU, European Commission (DG Competition),” University of Warsaw, University of Insubria.

– Member of the EUMultiLingua research team in the Institute of Applied Linguistics at the University of Warsaw since 2020.

– Member of Law and Language Working Group operating within COST Action CA 19102 since 2020.

– Member of Language Rights Working Group operating within COST Action CA19102 since 2020.

 

Most Significant Academic Achievements:

– Organization of student and doctoral conferences.

– Running a student scientific club in the years 2011–2016.

– Conducting training and workshops in EU institutions (Council of the European Union, European Parliament, European Commission).

– Development of new author courses based on own research such as Law and Language, Law and Pop Culture, Human Rights in the Digital Era.

– Popularization of science through participation in the Warsaw Science Festival, giving radio interviews, publishing articles in daily press, conducting workshops for doctoral students, Kozminski University graduates, and junior high students.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. DOCZEKALSKA A., Biel Ł. (2020), "How do supranational terms transfer into national legal systems?", TERMINOLOGY, vol. 26:2, s. 184-212, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2019), "Zasada pewności prawa w wykładni wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5/2019, s. 5-20, afiliacja: ALK.

 

 1. TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), "Postawy konsumentów dóbr kultury w Internecie wobec prawa autorskiego na przykładzie fanów mangi", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 1/2016, 45, s. 105-112, afiliacja: ALK.

 

 1. BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), "The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication", EKONOMIA I PRAWO, 14, 2/2015, s. 189-203, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A., Jaśkiewicz J. (2014), "Wykładnia aktów wielojęzycznego prawa pochodnego Unii Europejskiej przez polskie sądy administracyjne", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 56, 5, s. 66-77, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2014), "Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?", COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 20, s. 20-35, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2013), "Comparative law and legal translation in the search for functional equivalents – intertwined or separate domains?", COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 16, s. 63-75 , afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2013), "Zjednoczona w różnorodności – wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej", FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA, II. Tożsamość kultury prawnej, 2, s. 233-243, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2006), "Wykładnia wielojęzycznego prawa EU", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s. 14-21, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. DOCZEKALSKA A. (red.), (2011), "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2019), "Hybrid and neutral language(s) - EU Multi-Level Legislative Drafting", w: P. Popelier, H. Xanthaki, J. Tiago Silveira, F. Uhlmann, W. Robinson (red.), Lawmaking in Multi-level Settings. Legislative Challenges in Federal Systems and the European Union, Hart Publishing, s. 151-172, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2018), "Scanlation—How To Find The Balance Between The Right To Culture And Copyright Protection", w: Sandrine Brisset (red.), Ruling Words: Perspectives on Law and Literature, Raglan Books, s. 151-167, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2018), "Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and its Consequences for Judicial Interpretation", w: S. Marino, L. Biel, M. Bajcic, V. Sosoni (red.), Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law, Springer, s. 163-178, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2018), "Comparing Multilingual Practices in the EU and the Canadian Legal Systems: The Case of Terminological Choices in Legislative Drafting", w: F. Pietro Ramos  (red.), Institutional Translation for International Governance. Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication, Bloomsbury Academic , s. 102-112, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2016), "Udział czynnika społecznego w japońskim wymiarze  sprawiedliwości – realizacja prawa do rzetelnego procesu sądowego  przez 5 lat funkcjonowania systemu saiban-in", w: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna- uwarunkowania kulturowe- bariery realizacyjne , ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s. 729-743, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2014), "Scanlation - how to findthe balance between the right to culture and copyright protection", w: S. Brisset (red.), Ruling Words: Perspectives on Law and Literature, ---, s. w druku, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2014), "(De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej", w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T.Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz.1, Uniwersytet Łódzki, s. 215-226, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2012), "Wielojęzyczność prawa a konwergencja kultur prawnych w Europie i Kanadzie", w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło  (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C.H. BECK, Warszawa, s. 176-181, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2011), "Prawa kobiet w Kanadzie ", w: Kondratiewa-Bryzik L., Sokolewicz W. (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 122-138, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2010), "Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 69-86, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2009), "Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts", w: Olsen F., Lorz A.,Stein D. (red.), Translation Issues in Language and Law, PALGRAVE MACMILLAN LTD, London, New York , s. 116-135, afiliacja: ALK.

 

 1. DOCZEKALSKA A. (2009), "Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism", w: Grewendorf G., Rathert M. (red.), Formal Linguistics and Law, MOUTON DE GRUYTER, Berlin, s. 339-370, afiliacja: ALK.

 

DOCZEKALSKA A. (2007), "Language and the Law: International Outlooks", w: Kredens K., Góźdź-Roszkowski S. (red.), Production and application of multilingual law. The principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, PETER LANG GMBH, Frankfurt Nad Menem, afiliacja: Inna

-