alk

PhD Adrian Struciński

Department of Accounting
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., STRUCIŃSKI A. (2020), "SMEs and their bank choices: trust-related factors or economic calculations?", INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS, Online, s. 1-25, afiliacja: ALK.

STRUCIŃSKI A. (2015), "Rozwój transakcji going private w Polsce", FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s. 757-769, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

STRUCIŃSKI A. (2019), "Wycena jednostki zagranicznej operującej w państwie niestabilnym gospodarczo w transakcjach między podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej", w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, s. -, afiliacja: ALK.