MA Olga Rodak

Department of Management in the Network Society
Research Assistant

Olga Rodak, M.A., is Teaching Assistant in the Department of Management in Networked Societies. She graduated from ethnology and cultural anthropology in the framework of Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Social Sciences at the University of Warsaw. Her scientific interests include the critical theory of organizations, the influence of communication technologies on organizations, sustainable agricultural development, and the methodology of social sciences. She prepares graduate dissertation on the impact of social media on the communication of agricultural industry in the field of sustainable development. She was a researcher in projects financed by Poland’s National Science Centre. In 2017 and 2018, she did a research internship at the University of Leicester. She teaches such subjects as the Theory of Organization and Qualitative Research.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

  1. RODAK O. (2019), "Hashtag hijacking and crowdsourcing transparency: social media affordances and the governance of farm animal protection", AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, online, s. 1-14, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2017), "Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna", STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s. 209-236, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2016), "Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej", E-MENTOR, 4 (66), s. 67-73, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., Szawiel J. (2015), "Kultura jest Babą. Wizja animacji kultury na wsi w działaniach Stowarzyszenia Folkowisko", WIEŚ I ROLNICTWO, 1.2 (166.2), s. 157-162, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2014), "Czego się boi Antropologia? O szczególnym przypadku odrzuconej subdyscypliny", PALIMPSEST, 6, s. 55-74, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), "Jak (nie) przygotowywać studentów do pracy w biznesie", ETNOGRAFIA POLSKA, LVII, 1-2, s. 105-117, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

  1. RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), "Wiki as a mediating technology of organization", w: T. Beyes, R. Holt, C. Pias (red.), The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, Oxford University Press, Oxford, s. 488-497, afiliacja: ALK.

 

  1. RODAK O. (2017), "W Lloyd Warner w literaturze z zakresu antropologii biznesowej. Konstruowanie historii i autorytetu dyscypliny", w: P. Krzyworzeka (red.), LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 99-114, afiliacja: ALK.

 

  1. MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K., RODAK O. (2017), "'Paradigm Clash' in the Digital Labor Literature: Reconciling Critical Theory and Interpretive Approach in Empirical Research", w: - (red.), Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society, Association for Computing Machinery, Nowy Jork, s. 1-5, afiliacja: ALK.

 

RODAK O. (2015), "Tworzenie i przekraczanie granic międzygrupowych w Budziaku - przypadek staroobrzędowców i prawosławnych z miejscowości Mirnoje", w: Wojciech Lipiński (red.), Lipowanie. Kultura religijna i tożsamość naddunajskich staroobrzędowców, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 331-358, afiliacja: ALK