Padzik-Wołos A., mgr

MA Agnieszka Padzik-Wołos

Department of Management
Research Assistant

Agnieszka Padzik-Wołos - Asystentka w Katedrze Zarządzania, doktorantka zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszaru uprawomocnienia pracowników w organizacji.   Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego.  Należy do Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB oraz Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. 

Ma silnie ugruntowane doświadczenia biznesowe. W latach 2002 - 2014 pracowała w dziale komunikacji marketingowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment, przechodząc kolejne etapy - od Asystentki aż po Zastępcę Dyrektora Działu. W latach 2014-2015 była menedżerem projektu i trenerką w projekcie Lekcji Pisania ukierunkowanym na ulepszanie jakości komunikacji w środowisku biznesowym. Od grudnia 2015 roku prowadzi aktywne działania w projekcie Akcja Komunikacja, m.in. doradza firmom, wykonuje audyty komunikacji, prowadzi warsztaty czy publikuje artykuły w pismach branżowych (m.in. Marketer+, Firmer, Social Media Manager).