O konferencji >>>Program >>>Rejestracja i opłaty >>>Prelegenci >>>

 

 

Konferencja

EKSPANSJA ZAGRANICZNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW: 
POKONYWANIE DYSTANSU

 

organizowana przez Katedrę Strategii

22 listopada (czwartek) 2018, w siedzibie Uczelni, Sala Senatu, D202

pobierz ulotkę

Polskie firmy coraz częściej i śmielej decydują się na wzrost na rynkach zagranicznych. Udział eksportu z Polski systematycznie rośnie, a w ostatniej dekadzie polscy przedsiębiorcy wyraźnie zwiększyli swoje zaangażowanie kapitałowe na rynkach państw przede wszystkim europejskich, ale nie tylko. Nigdy wcześniej polskie firmy nie miały tak wielu partnerów na rynkach zagranicznych i aspiracji wykraczających poza rynek krajowy. Jednak wzrost firm poprzez ekspansję zagraniczną niesie ze sobą wiele wyzwań i dylematów:

W trakcie konferencji będziemy szukali odpowiedzi na te pytania. Właściciele i menedżerowie firm realizujących strategie ekspansji zagranicznej podzielą się swoimi doświadczeniami, badacze przedstawią wyniki badań naukowych, a eksperci - publiczne programy wsparcia działalności na rynkach zagranicznych i doradzą jak z nich skorzystać.

Konferencja skierowana jest do praktyków zarządzania, właścicieli przedsiębiorstw i kadry menedżerskiej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za decyzje związane z umiędzynarodowieniem działalności. Jednocześnie jest podsumowaniem grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Chcemy połączyć teorię z praktyką biznesową i dążąc do popularyzacji wyników przeprowadzonych badań, przedstawiamy je w kontekście międzynarodowych doświadczeń polskich przedsiębiorstw - dużych, średnich i małych. Wydarzenie zapewni uczestnikom możliwość udziału w ciekawej dyskusji, będąc zarazem okazją do nawiązania nowych kontaktów. Zapraszamy do udziału.

Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič
Kierownik Grantu Badawczego
Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Kierownik Katedry Strategii
Prof. ALK dr hab. Robert Rządca
Zastępca Rektora, Prorektor ds. Badań
Naukowych i Rozwoju Kadry

 

SPONSOR STRATEGICZNY KONFERENCJI

 

O Grupie Nowy Styl
 
Grupa Nowy Styl to europejski lider w zakresie rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej. Unikatowy model biznesowy Grupy pozwala dostarczać klientom kompleksową usługę wyposażania wnętrz, w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, efektywności i organizacji pracy, ergonomii i akustyki. Dzięki doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę”.

Zobacz więcej

Elastyczne podejście do klienta, innowacyjność i otwarta na zmiany kultura organizacyjna Grupy doprowadziła ją na pozycję jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w swojej branży w Europie, z przychodami ze sprzedaży ponad 340 mln euro rocznie.

Firma posiada własną międzynarodową sieć dystrybucyjną, obejmującą lokalne struktury sprzedaży na całym świecie (na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich, a także na Bliskim Wschodzie). Zatrudniając lokalnych menadżerów i pracowników, maksymalnie skutecznie dociera do Klientów, dopasowując ofertę i zapewniając profesjonalny serwis.

Grupa codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. Aby sprostać gustom i potrzebom klientów na całym świecie, w portfolio firmy znajdują się marki produktowe: Nowy Styl, BN Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Sitag, Forum Seating i Stylis. Rozwiązania meblowe oraz wiedzę o organizacji nowoczesnych biur Grupa prezentuje w Office Inspiration Centre w Krakowie, gdzie spotyka się z klientami, szkoli i inspiruje. Dodatkowo posiada 28 showroomów zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Londynie, Paryżu, Düsseldorfie, Monachium, Pradze i Moskwie.

 

               
              RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

               Prof. ALK, dr hab. Robert Rządca, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry
                Prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Kierownik Katedry Strategii ALK
               dr Mariola Ciszewska-Mlinarič, Kierownik Grantu Badawczego NCN, Katedra Strategii ALK
                dr Piotr Wójcik, Katedra Strategii ALK
                 dr Piotr Trąpczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

REJESTRACJA I OPŁATY

 

 

PRELEGENCI